Rekordår og forbedret resultat

Hvordan gik det for Øresundsbron i 2017, og hvad gør konsortiet med pengene? Fokus Øresund har spurgt Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet.

Hvordan gik det?

Trafikken steg, og slog flere rekorder. Indtægterne steg også, og resultatet før værdiregulering blev 1.070 millioner DKK, hvilket er en forbedring med 50 millioner DKK sammenlignet med 2016.

Hvad er det for en rekord?

Ligesom i 2016 blev der slået to rekorder i juli måned: Antal køretøjer på et døgn (32.000 køretøjer den 22. juli), og antal køretøjer på en måned (847.100 ture). 7.530.255 køretøjer passerede totalt i løbet af året, hvilket overgik den tidligere rekord fra 2016. I juni 2017 kunne vi også fejre, at 100 millioner biler har kørt over broen siden åbningen i år 2000.

Hvorfor gik det så godt?

Det er først og fremmest fritidstrafikken, som har oplevet den største fremgang. Den steg med 336 biler (5,6 procent) per dag. Der er ikke kun kommet flere fritidsrejsende, men de kører også i gennemsnit flere ture i årets løb. Det skyldes de gode konjunkturer i Danmark og Sverige, og det intensive arbejde Øresundsbron udfører for at tilbyde kunderne inspiration, tips og tilbud på oplevelser på den anden side. Det bidrager også til det stigende antal ture, og dermed den øgede integration over sundet.

Hvad gør konsortiet med pengene?

Pengene går til at betale tilbage på de lån, som finansierede byggeriet af forbindelsen og landanlæggene. I 2017 kunne konsortiet mindske den rentebærende nettogæld for byggeriet af forbindelsen med 1.247 millioner DKK. Baseret på den seneste trafikprognose vil Øresundsbro Konsortiets gæld være tilbagebetalt i år 2033.

Bestyrelsen foreslår et udbytte i 2018 på 1.070 millioner DKK til ejerselskaberne, så de kan begynde at betale af på de lån, som finansierede landanlæggene.

Læs pressemeddelelsen

Caroline Ullman-Hammer kommenterer resultatet for 2017: