Ny folder om Peberholm

Der er stor interesse for den kunstige ø Peberholm, som forbinder tunnel og bro på Øresundsforbindelsen. Nu er der samlet spændende fakta om øen og havet omkring i en ny folder.

På Peberholm har planter, fugle, insekter og smådyr fået lov til at klare sig selv siden øen stod færdig i år 2000. Der har ikke været nogen menneskelig indblanding i udviklingen, og resultatet er et helt unikt miljø, hvor over 30 fuglearter, 400 plantearter, 500 insektarter og 30 forskellige arter af edderkop nu har etableret sig. I havet omkring trives en stor koloni blåmuslinger, krabber, fisk, rurer, krebsdyr og mosdyr.

Peberholm har stor interesse blandt biologer verden over, som tager til øen for at studere hvordan et naturmiljø kan udvikles fra ingenting, hvis det får fred. Tilsvarende er der i den brede befolkning en stor interesse for øen.

Derfor har Øresundsbro Konsortiet nu, i samarbejde med eksterne eksperter fra blandt andet Sea-U i Malmø og Moe i Danmark, udarbejdet en folder på fire sprog om Peberholm.

Læs folderen her:

“Peberholm och vandet omkring”

“Peberholm och vattnet omkring”

“Peberholm and its surrounding waters” 

“Peberholm und die umliegenden Gewässer”