Ny maleplatform begynder at tage form

Det bliver ikke automatiseret maling af Øresundsbron ved hjælp af robotter. I stedet skal maleplatformene udformes så de kan bemandes af traditionelle malere.

Om to år begynder arbejdet med at male Øresundsbrons stålkonstruktion om, med en overflade på 300.000 kvadratmeter. Arbejdet forventes at være færdiggjort i år 2032. Eftersom der ikke findes færdige, tekniske løsninger på markedet som kan bruges, er Øresundsbro Konsortiet ved at udfærdige ny løsninger til opgaven. En af de mulige løsninger gik ud på at bruge robotter til at klare vask og maling af konstruktion, men den ide er nu ændret.

Det viste sig, at teknikken til at automatisere maling ikke er tilstrækkeligt udviklet endnu. At begynde at udvikle en ny teknik og nye metoder vil tage for lang tid, eftersom malearbejdet skal påbegyndes efter planen af hensyn til brokonstruktionen.

– Vi var nødt til at lægge planerne på hylden, og har i stedet besluttet, at malearbejdet skal udføres med traditionelle malere, siger Johan Nord, projektleder ved anlægsenheden ved Øresundsbro Konsortiet.

De nye maleplatforme kommer til at indebære store udfordringer.

– Det er ikke helt ligetil at sikre miljø, sikkerhed, arbejdsmiljø og forudsætninger for maling højt over vandet. Derudover er målsætningen, at det skal gøres uden at påvirke tog- eller vejtrafikken, og derfor er kravene til løsningen høje, siger Johan Nord.

Ifølge Johan Nord findes der på nuværende tidspunkt et godt overblik over hvordan maleplatformene kommer til at se ud, men der er stadig et stort arbejde forude. Frem til årsskiftet pågår arbejdet med at finde løsninger, og derefter indledes arbejdet med at sikre konstruktionerne, og sørge for at brokonstruktionen ikke overbelastes.

Projektet optager på nuværende tidspunkt op mod ti personer, som arbejder med en presset tidsplan, selvom malearbejdet først skal påbegyndes i 2019.

 

Læs tidligere artikler om maleprojektet:

Øresundsbrons stålkonstruktion skal males

Se filmen om maleprojektet:

Film om maling af Øresundsbron

 

Tekt: Ingrid Boije/Sanna Holmqvist