Notiser

Husk Øresund Business Meeting

Den 7. november er det tid til årets store Øresund Business Meeting, og der er stadig pladser tilbage. Temaet er Fremgang uden grænser, og det kommer til at handle om, hvordan Massive Entertainment har taget gaming fra hobby til Hollywood, hvordan Skanska Øresund former fremtidens infrastruktur, og om Copenhagen Airports ekspansion.

Tilmeld dig på oresundbusinessmeeting.com


Nye kategorier for farligt gods

Øresundsbron får ny tunnelkategori for farligt gods fra den 15. november 2017. Ændringen sker på baggrund af en risikoanalyse foretaget af Ramböll, som viser, at der transporteres væsentligt mindre farligt gods på broen end man tidligere har haft som udgangspunkt. Der er derfor mulighed for at udvide med flere transporter uden at øge risikoen.

– Der er en samfundsmæssigt gevinst med denne type transporter, som kan tage den korte vej over Øresundsbron, og køre på motorvej hele vejen, siger Marie Romare, ansvarligt for businessmarkedet ved Øresundsbron.

Læs mere om regler for farligt gods

 

Vindfang, skilte og vejstribemaling

Der er fortsat godt gang i ombygningen af betalingsanlægget. I oktober er fire vindfang blevet sat op mellem banerne. De skal forbedre arbejdsmiljøet for dem, der arbejder der. Samtidig er skiltningen ind mod betalingsanlægget, som vejleder kunderne til de forskellige baner, blevet fjernet og erstattet af fleksible skilte i de nye portaler. Vejstriberne som leder trafikken ind i banerne bliver lavet om i november med henblik på at lette trafikkens forløb igennem betalingsanlægget.

Læs mere om de kommende betalingsmuligheder i betalingsanlægget: Fuld fart fremad for det nye betalingsanlæg