På arbejde i Øresundstunnelen

Fire gange om året er der dobbeltrettet trafik i Øresundstunnelen, så Øresundsbro Konsortiet kan udføre vedligeholdelsesarbejde. Første nat lukkes det ene tunnelrør helt for trafik, så arbejdet kan udføres, og trafikken kører i begge retninger i det andet tunnelrør. Næste nat byttes der rundt, og så udføres arbejdet i det andet tunnelrør.

Har du nogensinde tænkt over, hvad der egentlig sker i det lukkede tunnelrør, når der ikke er nogen trafik? Her kan du se hvordan det så ud under den seneste lukning i maj. Da blev der udskiftet forskelligt teknisk udstyr, blandt andet et påkørt lysskilt, sat ny belysning op ved nøddørene, og repareret beton ved tunnelmundingen.

Indløftning og montering af ny renoverede drainage pumper.

Malerne afrenser tunnelportalernes beton flader.

Opsætning af grønne evakueringslamper ved escapedøre. (fire hold)