“Et godt resultat, men vi skal være endnu bedre”

Tre spørgsmål til Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet, om hvordan trafik og indtægter stiger på broen i årets første kvartal.

Flere og flere kører over Øresundsbron. Helt bestemt 521 flere køretøjer per døgn end i første kvartal 2016. Driftsomkostningerne falder, mens indtægter og renteomkostninger stiger.

Sammenlagt giver det et resultat på 209 millioner DKK før værdiregulering i årets første kvartal. Det er et fald på 4 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år.

Det viser konsortiets første delårsrapport for 2017.

1. Årets første finansielle rapport viser, at trafikken og indtægterne stiger på broen. Er du tilfreds?

– Det er meget positivt, at trafikken stiger så meget. Det skyldes vores indsats på vores BroPas-kunder i år, gode kampagner, tips og tilbud, og mest af alt vores aktiviteter på sociale medier. Det er givet os et rekordhøjt antal nye BroPas-kunder i første kvartal. Så jeg er bestemt tilfreds, men når jeg ser på indtjeningen, så kan vi blive bedre.

2. Påsken faldt i årets andet kvartal, mens det sidste år var i første kvartal. Hvordan påvirker det tallene?

– På en lang weekend kører der færre pendlere og flere fritidsrejsende, hvilket i år har givet en øget pendling, men et lavere tal for fritidstrafikken i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Generelt ser vi en stigning inden for både pendler- og fritidstrafik.

3. Gevinsten er lavere på grund af højere renteomkostninger. Hvad er din kommentar til det?

– Renteomkostningerne stiger med 15 millioner DKK, primært som følge af højere inflation i Sverige og Danmark. Vi har budgeret med en højere inflation i år, men udvikling i første kvartal har været endnu kraftigere end ventet. Vi påvirkes af konjunkturer, inflation og renteniveau, hvilket ikke er så mærkeligt. Vi forventer at kunne holde budgettet på årsplan, så det er ikke så dramatisk.

Læs delårsrapporten Q1

 

Tekst: Sanna Holmqvist