En lettelse for borgerne i regionen

Fra og med torsdag i sidste uge forsvandt kravet om at kontrollere passagerernes ID i tog og bus på vej til Sverige for transportørerne.

– Det er en enorm lettelse for borgerne her i regionen, at det nu bliver lettere at rejse over sundet. Kontrollerne har været særdeles besværlige, først og fremmest for pendlerne, så det er skønt, at det nu bliver lettere, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør ved Øresundsbro Konsortiet.

På motorvejen har kontrollerne medført en stigning i trafikken. Er du urolig for at miste bilisterne igen, når det nu bliver lettere at tage toget?

– Vi har primært set en stigning i bus- og taxatrafikken i perioden med kontrollerne. Derefter har vi set en generel stigning i pendlertrafikken, som formentlig delvist beror på kontrollerne. Men den stiger stadig. Broen er bygget for at man nemt kan rejse i bil og tog, og det er det, der skaber muligheden for at bo og arbejde på begge sider af sundet. Det er de gode forbindelse, ikke mindst til og fra lufthavnen, som regionen attraktiv for virksomheder at etablere sig i og skabe spændende jobs. Brotrafikken driver integrationen, og det, der er godt for integrationen, er godt for os alle. Så vi har absolut ikke set det som noget positivt, at det har været så svært for togpendlerne.

Samtidig har den svenske regering annonceret skærpet grænsekontrol. Derfor er der stadig grænsekontrol i betalingsanlægget. Hvad kommer det til at betyde rent praktisk for broens bilkunder?

– Det ved vi faktisk ikke rigtigt endnu. Vi har en god dialog med politiet, så det bliver nok snart mere klart. Men vi går ud fra, at man fortsat gennemfører grænsekontrollerne på en effektiv måde for vores bilkunder, siger Caroline Ullman-Hammer.

 

Tekst: Sanna Holmqvist