Truet tøffelmos fundet på Peberholm

Smal tøffelmos er truet i Sverige. Men på Peberholm trives den, viser en ny opgørelse.

I 2016 lavede Lunds Botaniske Forening en opgørelse over Peberholms mosflora. Foreningens botanikere besøgte øen i flere omgange i løbet af året, hvilket er første opgørelse siden 2005. Opgørelsen viste dengang, at der ikke var nogen stor forekomst af mos, men nu – tolv år senere – ser det anderledes ud.

Der blev i alt fundet 50 forskellige typer af mos, hvilket er mere end en fordobling siden 2005.

Botanikerne var særligt glade for at finde flere forskellige typer tøffelmos, blandt andet den såkaldte smal tøffelmos (Aloina aloides), som er stærkt truet i Sverige.

Det er formentlig nærheden til Lernacken og naturreservatet Vens Backafall, som er et kendt område for arten, som har medført spredningen til Peberholm.

Tøffelmossen forekommer på bar, soleksponeret jord, hvor der ikke er alt for tæt bevokset.

Foto: Staffan Nilsson/Lunds Botaniske Forening
Tøffelmos er ikke helt let at genkende, og kræver en detaljeret undersøgelse med lup, så det er ikke helt sikkert, hvilken art billedet viser. Det er sandsynligvis stiv tøffelmos, som på trods af, at den er usædvanlig, er en af de mest normale typer af tøffelmos.

Fakta: Peberholm er den kunstige ø på Øresundsforbindelsen. Den blev bygget for at kunne skabe en overgang mellem tunnel og bro nær den danske kyst. Peberholm er bygget af materiale fra havbunden, som blev gravet op under byggeriet. Øen har siden etableringen fået lov til at udvikle sig frit, uden indblanding fra mennesker. Det har medført, at planter, fugle og smådyr har flyttet til øen, hvilket gør øen yderst interessant for botanikere og andre eksperter, både i Sverige og Danmark, men også internationalt. Peberholm er et beskyttet naturområde, og ikke tilgængeligt for offentligheden.

Tekst: Sanna Holmqvist/Ingrid Boije

Læs mere om Peberholm