Store udfordringer i 2016 for arbejdet med samfundsansvar og sikkerhed

Grænsekontrol og gående personer i tunnellen påvirkede Øresundsbrons arbejde med samfundsansvar og sikkerhed i 2016. Malerarbejdet af stålkonstruktionen og ombygningen af betalingsanlægget er nystartede projekter i forbindelse med miljøarbejde. Man kan læse mere om dette i Øresundsbrons CSR-rapport.

Øresundsbro Konsortiet har netop publiceret sin årlige CSR-rapport, ”Samfundsansvar og holdbar udvikling” for 2016. I denne beretter Konsortiet om sit arbejde med at bidrage til det omkringliggende samfund, indsatser for arbejdsmiljø og omkringliggende miljø. Rapporten viser at 2016 indebar specielle udfordringer.

Øresundsbron vigtigste indsats for samfundet og regionens udvikling er, at garantere en sikker og let tilgængelig forbindelse over sundet. I 2016 indebar grænsekontrollen udfordringer, med store forværringer fremfor alt for togpassagerne, mener Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbro Konsortiet:

– Det kan få konsekvenser på længere sigt for lysten til at bo og arbejde på forskellige sider af sundet. En god og velfungerende forbindelse for både bil og tog sikrer integrationen i regionen. Den manglende frie bevægelse i regionen giver også dårligere forudsætninger for at tillokke interessante virksomhedsetableringer til regionen.

I 2016 var der 159 forsøg på at krydse forbindelsen til fods i vej og togtunnellen, hvilket var en forøgelse fra 2015. Dette har påvirket arbejdet med sikkerheden på forbindelsen.

– Det handler om sikkerhed både for dem som går, men også for dem som kører i bil eller tog. Vi har derfor sat varmedetekterede kamaraer op ved togtunnelindgangen. Med dem opdager vi indtrængende personer i tide og kan tilkalde politiet.

Øresundsbro Konsortiet efterstræber at forbindelsen skal være miljømæssig holdbar. Når der udskiftes brugt og slidt teknik, overvejes der altid de mest miljøvenlige og holdbare alternativer. I 2016 blev et stort projekt igangsat, da broens stålkonstruktion skal males. Dette skal gøres med flest mulige hensyn til miljøet.

En ombygning af betalingsanlægget startede også i 2016. Flere vejbump er blevet installeret og en ny portal, der blandt andet skal forberede en mere moderne betalingsløsning.

– Med et bedre flow i betalingsanlægget og lavere hastigheder forbedres miljøet for vores ansatte, kunder og det omkringliggende miljø, siger Caroline Ullman-Hammer.

Læs Øresundsbro Konsortiets CSR-rapport Samfundsansvar og holdbar udvikling.

Læs mere om ombygningen af betalingsanlægget