Der arbejdes fortsat på bedre mobildækning

Det er blevet bedre, men det hænder stadig, at mobilsamtaler afbrydes på Øresundsforbindelsen. Nu skal de danske netejere opgradere deres udstyr, så flere operatører kan tilbyde 3G- og 4G-dækning i Øresundstunnelen.

I 2015 og 2016 har Øresundsbro Konsortiet arbejdet på et projekt for at afhjælpe problemer med mobilsamtaler på forbindelsen, som vi tidligere har skrevet om i Fokus Øresund. Problemerne skyldtes ikke dårligt signal, som man ellers skulle tro, men rettere det omvendte. Ude på forbindelsen er der signaler fra mange forskellige master på land samtidigt, hvilket forstyrrer samtaler. Dernæst fungerer overdragelsen mellem masterne ikke altid lige godt.

– Det problem har vi nu minimeret ved at bygge en såkaldt dominant cell. Det indebærer, at vi har øget antallet af repeatere på broen og Peberholm, så samtalerne ikke hopper over til andre basestationer på land, siger Peter Myrbäck, teknikansvarlig for kommunikation ved Øresundsbro Konsortiet.

Men samtaler afbrydes stadig på trods af den gode dækning.

– Telefonen kan være koblet til en basestation på land i stedet for den lokale basestation. Derfor kan man ofte opleve, at man har kontakt med netværket, men en dårlig signalstyrke.

Visse mobiloperatører, eksempelvis TDC, har ikke aftaler med operatører i det andet land til at overtage igangværende samtaler. Deres kunder får derfor altid afbrudt deres samtaler, når de kører over Øresund.

På højbroen kan samtalen afbrydes ved, at man mister signalet fra sin hjemmeoperatør, og der kan gå lidt tid, før telefonen begynder at lede efter en udenlandsk operatør. Det problem kan også opstå i tunnelen.

– Kundens telefon kan være låst til 3G eller 4G, men ingen operatører har 4G-dækning i Øresundtunnelen i dag. Kun 3 og TDC har valgt at have dækning på 3G. Alle andre har kun 2G. De danske mobiloperatører står selv for at tilbyde nye tjenester i Øresundstunnelen.

Peter Myrbäck og hans kolleger mener, at de er kommet så langt, som det er muligt for Øresundsbro Konsortiet. For at kunne komme videre, er Øresundsbro Konsortiet i fortsat dialog med netejere og operatører, og der var så sent som i februar møde mellem parterne.

– Det blev besluttet, at de danske netejere skal opgradere udstyret i Øresundstunnelen, så alle danskere operatører kan tilbyde dækning på 3G og 4G. Dette forventes gennemført i slutningen af 2017.

 

Text: Sanna Holmqvist