Tre spørgsmål til Caroline Ullman-Hammer om Årsrapporten 2016

1. Resultatet for 2016 endte på 1.020 millioner DKK før værdiregulering, hvilket er en øgning med 121 millioner DKK sammenlignet med 2015. Trafikken har slået flere rekorder i årets løb. Hvorfor går det så godt for Øresundsbron?

Den store fremgang har vi haft inden for fritidstrafikken. Vi er lykkedes godt med arbejdet i vores fordelsprogram Club BroPas, hvor vi inspirerer og giver tips til oplevelser på den anden side af sundet. Trafikken øger faktisk inden for alle kategorier, undtagen kontant.

Derudover har vi fortsat lave renteomkostninger, og vores gæld er mindsket.

2. Har grænsekontrollerne, som har gjort det mere besværligt for togrejsende, stor betydning for fremgangen?

Den har bestemt en delvis betydning. Vi ved, at folk vælger at tage bilen i stedet, både i fritiden og ved pendling. Samtidig øger bus og taxa, hvilket også bør hænge sammen med grænsekontrollerne. Men trafikken steg i forvejen før grænsekontrollerne blev indført.

3. Hvad skal der nu til for at blive endnu bedre?

Vi skal fortsat tilbyde vores kunder hurtige, trygge og attraktive rejser over sundet. Vores markedsføring med tips og tilbud i forskellige kanaler skal udvikles, og gøres endnu bedre. Den populære smuttursrabat for kortere rejser findes fortsat, og vi udvikler vores kundetilbud med BroPass+ for dem, der kører mindst seks ture om året.

Læs mere om Årsrapporten 2016