Fire spørgsmål om delårsrapporten til Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør, Øresundsbro Konsortiet

1. Motorvejstrafikken er steget med 4,6 procent i årets første ni måneder. Vi skal tilbage til tiden før finanskrisen for at se en tilsvarende vækst. Hvad skyldes det?

Det virker til, at der er et stort drive og meget på vej i regionen. Selvom grænsekontrollerne har trukket interessen for at pendle til arbejde på den danske side lidt ned, sker der en masse, som giver øget fritidstrafik. Jeg håber, og synes at kunne se, at vores markedsføringsindsats giver et rigtig flot resultat hos BroPas-kunderne.

I september, da smuttursrabatten kom tilbage efter en pause i sommer, blev den brugt med det samme. Mange sætter pris på muligheden for at tage på en kort tur over sundet, gå en tur i byen eller spise på restaurant. Vores tilbud og tips er rigtig gode til at stimulere trafikken over broen.

Det er langt flere end tidligere, der tager bilen eller en taxa, når de skal flyve fra Copenhagen Airport i Kastrup. Det skyldes selvfølgelig, at toget cirka 50 gange om måneden undlader at stoppe i lufthavnen, og dermed oplevels turen som usikker, og man vil derfor være sikker på at komme i god tid.

Vi ser også en stabil gruppe fragtkunder, som anvender broen. Vi får derudover også løbende en stigende mængde trafik fra Tyskland.

2. Det finansielle resultat er 818 millioner DKK, en forbedring med 86 millioner DKK sammenlignet med samme periode sidste år. Skyldes det forbedrede resultat kun, at trafikken stiger?

Nej, det er primært lavere nettofinansieringsomkostninger, som er en følge af en fortsat lav inflation og lavere markedsrenter, som spiller en stor rolle for vores resultat. Vi har derudover været gode til at holde driftsomkostningerne nede, hvilket også bidrager.

3. Hvor stor rolle spiller grænsekontrollerne i den øgede motorvejstrafik?

Vi vurderer, at en fjerdedel af biltrafikstigningen skyldes grænsekontrollerne. Businesstrafikken, taxa- og udlejningsmarkedet øger, ligesom pendlingen, på bekostning af togrejserne. For dem, der rejser over sundet ganske ofte, eller hver dag, opleves grænsekontrollerne på toget som anstrengende på grund af ventetider og forsinkelser.

4. Prognosen for hele årets resultat justeres op med 60 millioner DKK til 1.000 millioner DKK. Hvad skyldes det – var prognosen forkert?

Nej, det er et kombineret resultat af lavere nettofinansieringsomkostninger, øgede vejindtægter, mange nye kunder og lavere driftsomkostninger.

 

Tekst: Sanna Holmqvist