Kriseøvelse skal styrke beredskabet

Øresundsbroen lukker i tre timer for biltrafik den 12. oktober på en grund af beredskabsøvelse. For politi og redningstjeneste er det vigtigt, at få mulighed for at øve indsatsen på stedet.

Den er den 8. kriseøvelse, som gennemføres på broen. De fire første blev afholdt i forbindelse med, at broen åbnede i år 2000, og siden er der blevet afholdt øvelser hvert fjerde år. Og nu er det tid igen.

Den 12. oktober lukker broen for biltrafik mellem kl. 20.00 og 23.00 for øvelsen, som vil være i fuld skala.

– Det lyder måske besværligt, at vi lukker for biltrafikken, men man skal tænke på, at det i sidste ende handler om kunderne sikkerhed. Det er vigtigt, at vi får mulighed for at træne ude på forbindelsen, hvor det giver et kendskab for politi og redningstjeneste, som vi ikke kan opnå på andre måder, siger Ulla V. Eilersen, sikkerhedschef på Øresundsbron.

Der findes derudover et EU-direktiv om, at vejtunneler på mere end 500 meter skal gennemføre øvelser i fuld skala hvert fjerde år.

250 deltager i øvelsen

I selve øvelsen deltager 100 personer fra redningstjenester på begge sider af sundet, svarende til de ressourcer, som normalt skal rykke ud ved en ulykke med det omfang, som øvelsen indebærer. Derudover deltager cirka 100 statister, som skal agere skadede, chokerede eller lignende. Og så vil der være 50 personer, som står for at dirigere og kontrollere øvelsen.

ovning2

Opgaven med øvelsen er, at træne det dansk-svenske beredskab i forhold til beredskabsplanen.  Man skal træne samarbejdet på trafikledelsesniveau, samt de forskellige procedurer ved alarm, mobilisering og radiokommunikation. Scenariet er en såkaldt niveau 3-ulykke, som kræver en koordineret indsats fra begge landes politi og redningstjenester.

– Det vigtigste med øvelsen er, at kunne sikre at vi, redningstjenester og politi effektivt kan håndtere en ulykke på forbindelsen. Det gør vi ved planlægning og opbygning af personalegruppernes kendskab til anlægget, adgangen og evakueringsplaner, siger Ulla V. Eilersen.

Bemærk, at togene vil køre som normalt under øvelsen, men med et reduceret antal afgange. Rejseplanen.dk er opdateret, så rejsende opfordres til at holde sig orienteret der.

 

Tekst: Sanna Holmqvist