Effekten af grænsekontroller på bilpendling

Pendlertrafikken i bil øger over Øresundsbron. Stigningen kan delvist tilskrives grænsekontrollerne, selvom konsortiet så en øgning allerede inden de blev indført.

Vinteren og foråret 2016 har været præget af grænsekontroller for pendlerne over Øresund. For billister har kontrollerne betydet, at politiet laver ID-kontrol i betalingsanlægget. Det kan i myldretiden medføre visse kødannelser, men sjældent på mere end 10 minutter. For togpendlerne har konsekvenserne været mere konkrete.

På Øresundsbron har man de seneste år, altså før grænsekontrollen, set en vis stigning i pendlertrafikken. Til og med juli lå den på fire procent sammenlignet med samme periode 2015.

– Tilbagegangen er vendt, og det skyldes først og fremmest, at arbejdsintegrationen har fået fart på igen, siger Karsten Längerich, chef for fritid og pendling, Øresundsbro Konsortiet.

Efter sommeren er pendlertrafikken dog øget endnu mere. I august og september steg den med otte procent sammenlignet med samme måneder 2015. Det indebar, at antallet af pendlerpassager per døgn er steget fra cirka 6.000 til 6.500. Karsten Längerich regner med, at mindst halvdelen af stigningen kan have med grænsekontrollerne at gøre.

– Ud over den stigning, som vi har set igennem længere tid, så virker det som om, at grænsekontrollerne har påvirket pendlernes rejsemønster. Det kan eksempelvis være privatpersoner, som nu vælger bil frem for tog, siger Karsten Längerich.

Karsten Längerich siger dog, at det er inden for business-segmentet, at Øresundsbro Konsortiet ser den største effekt af grænsekontrollerne. Frem til og med juli i år var stigningen på 12 procent, og i august og september 14 procent, sammenlignet med sidste år.

– Lejebiler, busser og taxa er steget siden indførslen af grænsekontrol. Vi tror, at det er virksomheder, som på forskellige måder hjælper deres ansatte, som bor i Sverige. Vi tror også, at flere tager taxa til eksempelvis lufthavnen i Kastrup.

 

Tekst: Sanna Holmqvist