Der skal være færre skilte på broen

296 hastigheds- og advarselsskilte på broen skal blive til 143. Gevinsten er færre trafikforstyrrelser, lavere omkostninger og mindre energiforbrug. Sikkerheden vil ikke blive påvirket.

De fleksible hastigheds- og advarselsskilte, som sidder langs hele forbindelsen, er et velkendt syn for alle, der kører over broen. Fra Øresundsbrons trafikcentral kan man efter behov sænke hastigheden, lukke vejbaner eller advare om eksempelvis stærk vind eller tåge. 296 skilte sidder langs hele forbindelsen, hvoraf de 128 sidder i tunnelen.

Skiltene slides af vejr og vind, og har snart opnået deres tekniske levetid. Øresundsbro Konsortiet er derfor begyndt at se sig som efter alternativer, og har besluttet, at der skal være færre skilte. I stedet erstattes de med fire store informationstavler.

– Hver gang vi udskifter udstyr, der er blevet for gammelt, ser vi på alternative, moderne løsninger, som koster mindre og er bedre for miljøet. Det gælder også her. Den løsning, som vi arbejder på nu, vil medføre flere gevinster, siger Bengt Hergart, anlægsdirektør ved Øresundsbron.

De nuværende skilte hænger over vejbanen, og kræver derfor lifte og vejrestriktioner, når de skal vedligeholdes. Den påvirkning af trafikken mindskes nu, og samtidig opnås et bedre arbejdsmiljø, når den del ikke længere er nødvendig. De nye skilte kommer til at gå ind fra siderne, og samtidig halveres skiltenes energiforbrug. Investeringsudgifterne bliver også lavere, da den nye løsning er billigere. Og så bliver reinvesteringsomkostningerne for vedligehold og reparation også lavere.

Fortsat mange skilte i tunnelen
Sikkerheden på forbindelsen vil ikke blive påvirket. Tunnelen kræver et ekstra højt sikkerhedsniveau, så der fjernes der ikke så mange skilte. 96 skilte, mod de nuværende 128, kommer til at dække behovet. På Peberholm bliver 42 skilte til 22, og på selve broen fjernes samtlige 82 skilte. De fire informationstavler sættes op i Kastrup i retning mod Sverige, på Lernacken i retning mod Danmark, samt en tavle på Peberholm i hver retning.

– Billisterne får relevant information, eksempelvis advarsel ved tåge eller stærk vind, før de kører ud på forbindelsen. Vi mener, at det er nok for selve broen. I tunnelen kan vi derudover sænke hastigheden, og hurtigt lukke en vejbane, hvis det er nødvendigt, fortæller Bengt Hergart.

Som et supplement til de nye skilte, vil der være mulighed for at kommunikere med bilernes GPS, og sende information om eventuelle trafikforstyrrelser på broen.

 

Tekst: Sanna Holmqvist