Øresundsbrons stålkonstruktion skal males

Tid, vejr og vind gør sit. Det er blevet tid til at male Øresundsbrons stålkonstruktion. Et enormt projekt, der tager lang tid, og kræver en lang række hensyn. Ikke mindst til miljøet.

Det er en af Øresundsbrons genkendelige elementer, den zigzag-formede stålkonstruktion, som omgiver togdækket på den otte kilometer lange bro-del af Øresundsforbindelsen. Da den i sin tid blev bygget, blev den malet i fem lag, inden den blev placeret i sektioner på 120-140 meter. Nu, 16 år senere, har vejr, vind og korrosion gjort sit, og det er blevet tid til at forberede en ny omgang maling.

– Det nuværende lag maling er i forholdsvis god stand, og vi har løbende reparationsmalet efter behov. Derfor vurderer vi heller ikke, at det er nødvendigt at fjerne nogle lag, men blot påføre to nye lag, som dækker de eksisterende, fortæller Bengt Hergart, anlægsdirektør ved Øresundsbro Konsortiet.

Det er nu alligevel et stort projekt. Det er ikke nok bare at snuppe et par malerbøtter, og drage ud. Når stålkonstruktionen fik sine indledende lag maling, foregik det inde på land. Nu skal det ske ude på en bro, med en jernbane, hvor tog passerer med 200 km/t, en motorvej lige ovenpå, en 26.000 volts højspændingsledning lige ved siden af, samt vejr og hav, der uundgåeligt vil påvirke arbejdet. Dertil kommer en række fysiske udfordringer, som nødtrapper, dræningsrør, navigationsbelysning og jernbaneudstyr.

– Der findes ikke udstyr på markedet, som vi kan anvende. Det er jo aldrig gjort før – der er ikke lavet et projekt som dette før. Vi kommer i høj grad til at bygge vores egne tekniske løsninger. Derfor har vi sammensat et hold af eksterne eksperter og partnere.

En af de løsninger, som bygges til lejligheden, er en skærm, som gør det muligt at arbejde indenfor stålkonstruktionen, selvom det er tæt på jernbanen. Skærmen vil også hjælpe med at beskytte mod vejret, og skabe et indendørsklima. Og så skal der bygges en arbejdsplatform, som kan hænge på ydersiden af broen. Øresundsbron kommer derudover til at bruge automatiserede løsninger, hvilket inkluderer brugen af robotter, som både skal vaske og male. Her bliver der ganske vist tale om standardrobotter, men de skal tilpasses og programmeres til opgaven.

Det prioriteres højt, at projektet skal tage så meget hensyn til miljøet, som muligt.

– Valget af maling er vigtigt. Vandbaseret maling er aldrig blevet testet på så store overflader, der er udsat for vejr og vind. Og at lave noget, som ikke holder, er ikke en god løsning for miljøet. Derfor forsøger vi at finde en type maling, som er så holdbar, som muligt, og samtidig har minimal miljøpåvirkning. Det valg arbejder vi fortsat på.

Det er også vigtigt at tage hensyn til miljøet undervejs i selve arbejdsprocessen.

– Vi er nødt til at kunne vaske konstruktionen, uden at der lækker større mængder rengøringsmiddel ud i havet, siger Bengt Hergart.

Lige nu er Bengt Hergart og hans kolleger i fuld gang med at finde frem til de tekniske løsninger for projektet. De henter erfaringer fra lignende projekter, eksempelvis fra andre broer rundt omkring i verden. Derefter starter arbejdet med at male den sydlige del af broen først, eftersom den er mest udsat for vejr, sol og andre klimafaktorer. Det arbejde starter i 2019.

 


Fakta 

Hvor meget skal der males?
Stålkonstruktionen har en overflade på 300.000 kvadratmeter

Hvor lang tid kommer det til at tage?
Malearbejdet på sydsiden kommer til at foregå i perioden 2019 til 2023. Nordsiden vil blive malet imellem 2024 og 2028. Undersiden skal også males, og det påbegyndes i 2028. Derudover vil der parallelt blive udført reparationsmaling. Hele maleprojektet forventes at være afsluttet i år 2032.

Vil broens tilgængelighed blive påvirket?
Malearbejdet vil blive gennemført med minimal påvirkning af motor- og jernbanetrafik. Målet er, at hverken bil- eller togkunder kommer til at mærke noget til det.

Er det et dyrt projekt, som kommer til at føre til højere priser?
Det er dyrt at male. Øresundsbron har et vedligeholdelses- og investeringsbudget, som dækker omkostningerne. Det er et planlagt projekt, som vi har været forberedt på. Det kommer derfor ikke til at påvirke Øresundsbrons finanser eller prismodel.

Hvordan sikres miljø- og arbejdsmiljø?
Arbejdsmiljøet kommer til at være meget specielt i dette projekt. Det stiller høje krav, og vi arbejder lige nu med at finde frem til de tekniske løsninger, der skal sikre, at arbejdet foregår på den mest sikre måde. Undervejs i processen vil der blive arbejdet med de mest miljøvenlige metoder og produkter, som omstændighederne tillader.

Hvad indeholder den maling, som stålkonstruktionen er malet med i dag?
Det inderste lag er malet med en zink epoxyprimer, med en ekstra stor del zink.  Oven på det lag, er der to lag med epoxymaling med jernglimmer. Til sidst er der to lag med polyuretan-maling. Det var de to løsninger, som ansås for at være bedst egnede i slutningen af 90’erne, da konstruktionen blev malet første gang.