Fire spørgsmål til Bengt Hergart om fodgængere i tunnelen

Som Fokus Øresund tidligere har kunnet fortælle, er der et stigende antal hændelser med personer, som forsøger at gå fra Danmark til Sverige via Øresundsforbindelsens jernbane. Øresundsbro Konsortiet er ansvarlig for overvågningen af området, og har sat varmekameraer op. Kameraerne registrerer, hvis gående forsøger at bevæge sig ind i jernbanetunnelen. Ved alarm kontaktes togoperatørerne og politi. Derefter tager politiet ud og stopper de gående.

Bengt Hergart, anlægsdirektør hos Øresundsbro Konsortiet:

Hvordan er situationen lige nu, hvor mennesker forsøger at komme over broen til fods?

Vi ser desværre en stigning i antallet af hændelser med personer, som forsøger at gå over Øresundsbron til Sverige. De personer udsætter sig selv for en meget stor risiko, og vi frygter, at de kommer til skade.

Hvor mange hændelser har der været siden den 4. januar?

I skrivende stund har vi haft 55 hændelser siden ID-kontrollerne blev indført i Sverige. Cirka to tredjedele er på motorvejen, hvor vi hurtigt opdager personerne. De bliver som regel taget af politiet inden de når tunnelen. Det forekom også før ID-kontrollerne, men i et betydeligt mindre omfang end vi ser nu. I den resterende tredjedel er der tale om indtrængende på jernbanen, og der når politiet ikke altid at få fat i personerne, før de når ind i tunnelen.

Konsortiet har sat varmekameraer op. Er der planer om yderligere tiltag?

Det grundlæggende problem med mennesker, som er på flugt, kan vi ikke påvirke. Det ville selvfølgelig være langt bedre, hvis man kunne løse problemet, inden de når frem til en farlig jernbanetunnel. Vi kan derfor kun forsøge at minimere de negative konsekvenser for menneskernes sikkerhed, og forbindelsens tilgængelighed.

Varmekameraer giver os en god mulighed for at opdage personer, som nærmer sig jernbanetunnelens munding. Motorvejens tunnelmundinger har længe været godt dækket af kameraer. Vi kan se over hegnet til Kastrupsiden for at kunne opdage indtrængende, og vi har også diskuteret bevægelsesdetektorer med lys, som gør personerne opmærksomme på, at de er opdagede. Men på nuværende tidspunkt har vi ikke vedtaget yderligere tiltag.

Hvordan ser du politiet og myndighedernes arbejde for at forhindre, at mennesker forsøger at komme over broen til fods?

Jeg kan ikke sige noget om myndighedernes arbejde med det grundlæggende problem. Vi har altid haft et rigtig godt samarbejde med både danske og svenske myndigheder, og det er en stor fordel i denne situation. Vi gør alt, hvad vi kan, for at opdage indtrængende, og derefter er vi afhængige af en hurtig og effektiv indsats fra dansk politi, som håndterer personerne. Svensk politi bliver inddraget, hvis personerne når til den svenske side. Men vi sørger også for at bidrage med tips til, hvor man bedst finder de indtrængende.