Stor regional optimisme efter godkendelse af Femern Bælt

Den 4. marts 2016 gav Folketinget grønt lys til at Femern A/S kan gå videre med forberedelserne til at bygge Femern Bælt-tunnelen. Dermed kunne Femern A/S også offentliggøre navnene på entreprenørerne til de tre store anlægskontrakter, som forventes underskrevet i løbet af maj. Byggestart på tunnelen må dog vente på tyske myndigheders endelige godkendelse af projektet, der kan tage et par år endnu.

Men det var ikke kun i København, der var glæde over godkendelsen. I de kommuner der ligger nærmest den kommende tunnel er der stor begejstring over den politiske godkendelse, for den betyder anlægsaktivitet og arbejdspladser

Samtidig gav politikerne nemlig tilladelse til, at arbejdet på jernbanen frem til Rødby og den tilhørende Storstrømsbro kan gå i gang allerede nu. Det betyder i første omgang, at jernbanen skal opgraderes og udbygges til dobbeltspor mellem Ringsted og Nykøbing Falster, med færdiggørelse i 2021. Herefter går arbejdet i gang med at etablere eldrift på strækningen, et projekt der forventes færdigt i 2024. Tidsplanen for resten af banen over Lolland og frem til Femern Bælt kendes endnu ikke.

– Væksten på vores arbejdsmarked afhænger af en opstart på både en ny Storstrømsbro og Femern Bælt-tunnelen i 2017-19, og det er lykkedes nu, siger borgmester John Brædder, Guldborgsund kommune på Falster.

– Vi har straks kunnet mærke det i form af stigende efterspørgsel på erhvervsgrunde i kommunen. Det er især virksomheder lokaliseret uden for Lolland-Falster, der ønsker at etablere sig her for at være en del af de to projekter. Det er vigtigt for dem at være til stede i området.

– Mit mantra ind til for kort tid siden var at få påbegyndt landanlæggene, og især en dobbeltsporet jernbane mellem Ringsted og Rødby. Banedanmark er nu i fuld gang med at realisere den beslutning, så vi får en infrastruktur på højde med resten af landet, siger John Brædder.

Hos Femern Bælt Development i Holeby, der koordinerer regionale initiativer i forbindelse med Femern Bælt-tunnelen, er der også glæde over den tidligere byggestart på landanlæggene.

– Efter Folketingets beslutning er virksomhederne igen kommet op i gear, specielt efter at man har besluttet at fremrykke arbejderne på jernbanen og fordi vi nu ved, at projektet endegyldigt er gået i gang. Vi har nået et point of no return, siger Stig Rømer Winther, direktør for Femern Bælt Development.

Femern Bælt Development står som arrangør af stor dansk-tysk erhvervskonference den 8. juni, Fehmarn Link Business Conference, der fokuserer på de forretningsmuligheder, der tegner sig for små og mellemstore virksomheder på den kommende Femern Bælt-tunnel, på Storstrømsbroen og ved opgraderingen af jernbanen Ringsted-Nykøbing Falster.

Stig Rømer Winther kan også i maj offentliggøre en Grønbog, der belyser hvilke muligheder og risici der er i et samarbejde med nordtyske virksomheder og borgere i den kommende Femern Bælt-region.

– Det projekt har været mere spændende, end jeg havde regnet med. Folk har været meget engagerede og har virkelig budt ind med ideer.

Også i Lolland kommune, hvor tunnelen skal bygges, er der glæde over, at byggeriet nu er rykket nærmere.

– På Lolland er vi klar. Nu må vi bakke op om at tyskerne får deres myndighedsgodkendelse på plads. Det er utroligt vigtigt, siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

– Men vi må vente på, at de store spillere beslutter sig. Det var vigtigt at datoen for at arbejdet går i gang blev meddelt, og at konsortierne fik sat navn på, og der er mange underleverandører, der kommer til Lolland for at være med i projektet.

I dag, hvor grænsekontrol og flygtninge er på dagsordene i Europa, er det nærliggende at spørge, hvorfor det ikke har fyldt meget i debatten om Femern Bælt-forbindelsen, som krydser grænsen mellem to lande.

– Der er stadig lang tid til at Femern-forbindelsen åbner, og flygtningesituationen er midlertidig, siger Holger Schou Rasmussen.

 

Fakta om Femern Bælt-tunnelen
Tunnelen bliver 18 km lang, og skal forbinde Danmark og Tyskland via Rødby på Lolland med Puttgarden på øen Fehmarn.

Den får plads til en firesporet motorvej (E47/E55) og en dobbeltsporet jernbane.
Tunnelen skal bygges som en sænketunnel, hvor betonelementer støbes på land og derefter sejles ud og sænkes ned i en udgravet tunnelrende.

Forventet åbning i 2028.