Kort nyt

Varmefølsomme kameraer klar
Nu er Øresundsbro Konsortiets nye varmefølsomme kameraer installeret ved mundingen til tunnelen i Kastrup. Kameraerne skal hjælpe med at opdage personer, som forsøger at gå igennem tunnelen. Tilsvarende kameraer er også ved at blive sat op ved tunnelmundingerne på Peberholm og Lernacken.

Læs mere om tunnelovervågningen

 

Tid til forårets ØBM-morgenmøde
Husk at tilmelde dig Øresund Business Meetings morgenmøder. De finder sted den 16. marts i København.

Læs mere og tilmeld dig på oresundbusinessmeeting.com

 

Ny CSR-rapport om miljøarbejdet på og omkring forbindelsen
Hvert år redegør Øresundsbro Konsortiet for sit arbejde med bæredygtigheds- og miljøspørgsmål i CSR-rapporten Samfundsansvar og holdbar udvikling, som udgives sammen med Årsrapporten. Nu er CSR-rapporten for 2015 tilgængelig på hjemmesiden. I den kan man læse om årets indsats, med blandt andet resultatet af drift- og overvågningssystemet, samt gasdetekteringssystemet i tunnelen.

Læs Samfundsansvar og holdbar udvikling 2015