Nyt overvågningssystem skal forhindre ulykker

I enkelte tilfælde har personer fundet vej ind i Øresundsbrons tog- og vejtunnel. Eftersom tunnelerne udelukkende er indrettet til biler og tog, medfører det en betydelig risiko for både trafikanter og de pågældende personer.

– Det er livsfarligt, og vi vil for alt i verden undgå, at nogen kommer til skade. Derfor installerer vi nu et varmefølsomt overvågningssystem, siger Johan Nord, projektleder hos Øresundsbrons anlægningsenhed.

– I efteråret lykkedes det en 11-årig dreng at komme ud på Peberholm, og personer er indimellem blevet set og stoppet på vej fra Danmark ud mod tunnelen ved Kastrup Lufthavn.

– Inde i tunnelen er der kun en meter mellem toget og tunnelvæggen, og der er ikke noget at holde fast i, når toget kommer kørende i høj hastighed. Det siger sig selv, at det medfører en yderst farlig situation, fortæller Johan Nord.

– Vi har også sat advarselsskilte op udenfor tunnelen, så man ikke er i tvivl om, at det er farligt at opholde sig på området.

Det varmefølsomme overvågningssystem fungerer i princippet som et kamera, der måler temperaturen i området, og vil opdage personer, som opholder sig i eller omkring tunnelmundingerne.

Hvis der registreres noget mistænkeligt, varsles Øresundsbrons Trafikcenter øjeblikkeligt. Dermed undgår man at skulle have bemanding ude på selve området. Et tilsvarende system er allerede i brug på motorvejen, og det udvides således nu til jernbanestrækningen.

Udstyret installeres tre steder:

  • Lernacken
    Ved tunnelmundingen på den 700 meter lange Lernackentunnel, som går fra Lernacken i Sverige, hvor betalingsanlægget er placeret, og ud på broen.
  • Kastrup
    Ved tunnelens start på Amager, tæt ved Kastrup Lufthavn
  • Peberholm
    På øen Peberholm, hvor tunnelen fra Amager går til.

Installationen af det såkaldte videoanalysesystem forventes færdiggjort i slutningen af marts.

 

Tekst: Kajsa Jacobsson