Grænsekontrol: Stabil trafik og nye situationer i betalingsanlægget

I januar 2016 øgedes trafikken på Øresundsbron med 2,8 procent. Indførslen af grænsekontrol medfører også nye situationer i betalingsanlægget, hvor eksempelvis antallet af bompåkørsler er steget.

Trafikken på Øresundsbrons motorvej fortsætter med at stige i 2016. I januar kørte 15.575 køretøjer over broen sammenlignet med 15.156 i samme måned 2015, hvilket er en øgning med 2,8 procent.

Fritidstrafikken er øget med 9,5 procent sammenlignet med 2015, og fragttrafikken er øget med 1,6 procent.

– Den stigning i trafik på broen, som vi har set igennem den seneste tid, beror på, at fritids- og fragttrafikken øges. Vi kan se, at antallet af kortere og formentlig spontane ture stiger hos de fritidsrejsende, hvilket er meget positivt. I januar har vi ikke kunnet se nogen tydlige tendenser på, at grænsekontrollen har påvirket trafikken, siger Fredrik Jenfjord, salg og markedsdirektør hos Øresundsbro Konsortiet.

For tæt mellem bilerne
Effekten af Sveriges skærpede grænsekontrol har medført nye i betalingsanlægget. Her har kunderne indtil nu, udrustet med en bizz, været i stand til at køre igennem anlægget uden at stoppe. Nu skal alle biler stoppe helt i kontrollen, hvilket har medført nogle ekstra minutters ventetid i myldretiden. Samtidig har betalingsanlæggets medarbejdere oplevet en stigning i antallet af bompåkørsler.

– Førerne holder for kort afstand til de forankørende biler. Bilisterne er vant til at bommen åbnes i god tid, så man bare kan køre videre. Det at skulle stoppe, er man ikke helt vant til, siger Håkan Kiendl, chef for betalingsanlægget, som mener, at bilisterne skal vænne sig til at holde lidt mere afstand.

– Det er også vigtigt at holde øje med stopskiltet foran bommen. Man kan først køre, når man har fået grønt lys. Når bilerne ligger for tæt, sker det, at man kører med, når bilen foran har fået grønt lys.

Personbiler kan også anvende lastbilbanerne, hvor der ofte er lidt mindre kø, fortæller Håkan Kiendl. Prisen tilpasses automatisk til det køretøj, man bruger. Dog skal man være opmærksom på, at bommen fungerer anderledes i lastbilbanerne.

– I lastbilbanerne er bommene af typen stop-and-go, hvilket betyder, at de altid går ned mellem hver bil. Bilen skal køre frem til bommen, og så stoppe kortvarigt foran den, før den går op i gen.

 

Tekst: Sanna Holmqvist