Trafikken over Øresundsbron stiger

Nu stiger motorvejstrafikken samlet set på Øresundsbron. Det viser årets første delårsrapport, som blev offentliggjort den 29. april. Øgningen inkluderer nu også pendling, som har været præget af tilbagegang i en række år. I slutningen af 2014 har Øresundsbro Konsortiet set denne tendens vende, og fortsætte i en positiv retning i løbet af de første måneder af 2015.

Administrerende direktør Caroline Ullman-Hammer glæder sig over resultatet, og ser frem til sommersæsonen, som hun håber, vil være med til at styrke tendensen i endnu højere grad.

– Inden for fritidstrafikken har vi opnået en fremgang igennem salg og præsentation af attraktive udflugtsmål og tilbud i Club Øresundsbron. Muligheden for at kunne bruge SmutTursrabatten – lavere pris, hvis man kører ud og hjem inden for seks timer – med BroPas i udvalgte perioder, er særdeles populær. Udviklingen i pendlertrafikken er også meget positivt. Danmarks nye tal for øgede jobmuligheder bidrager formentlig til dette, siger Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør hos Øresundsbro Konsortiet.

Totalt set er vejtrafikken steget med 4,3 procent sammenlignet med samme periode 2014.

Læs delårsrapporten Q1 2015 »