15 år med en bro mellem mennesker

Øresundsbron fylder 15 år i år. I den nye brochure ”Øresundsbron og regionen 15 år” kan du læse hvordan disse første 15 år er forløbet, og hvordan Øresundsbro Konsortiet ser på fremtiden.

Den 1. juli 2000 blev Øresundsbron indviet. For første gang kunne mennesker køre med bil eller tog hele vejen mellem Sverige og Danmark, over Øresund, uden at behøve at sejle med skib.

Broen er den samme, men dens omverden er i stadig forandring. Med broen er en ny region vokset op. Her bor fire millioner mennesker. I langt større omfang end før broen blev bygget, kører indbyggerne over Øresund, i bil eller med tog, til deres job, bolig eller fritidsaktiviteter. Størstedelen af den vejbårne godstrafik over Øresund går nu via broen. Døgnet rundt transporterer toget passagerer og gods på broens jernbane.

De gode forbindelser, der skyldes broen og dens landanlæg, blandt andet den hurtige og smidige adgang til Copenhagen Airport i Kastrup, har også betydet, at det er blevet mere attraktivt for forretninger og virksomheder at etablere sig i regionen. Hvis vi ser fremad åbner European Spallation Source (ESS) og Max IV snart i Lund. Forbindelsen under Femern Bælt vil, når den er færdig, åbne for bedre og hurtigere forbindelser ned i Europa.

Du kan læse om de første 15 år med Øresundsbron og dens omverden i den nye brochure ”Øresundsbron og regionen 15 år” på Øresundsbrons hjemmeside.

Den findes på dansk, svensk, tysk og engelsk. Vil du have den i trykt udgave, skal du kontakte redaktionen på press@oresundsbron.com.

Læs Øresundsbron og regionen 15 år »