Broens historie: Øresundstunnelen

Arbejdet med Øresundstunelens placering. I forgrunden er nedkørslen til tunnelen fra Kastrup i Danmark, i baggrunden Peberholm i en tidlig fase, og i midten et af tunnelelementerne, der et efter et blev sænket ned på bunden af Øresund.

Arbejdet med Øresundstunelens placering. I forgrunden er nedkørslen til tunnelen fra Kastrup i Danmark, i baggrunden Peberholm i en tidlig fase, og i midten et af tunnelelementerne, der et efter et blev sænket ned på bunden af Øresund.