Øresundsregionens navneforvirring på køl ind i 2015

Den danske kliche om, at ”kært barn har mange navne” har fået indhold i Øresundsregionen. En gammel diskussion om navnets internationale mangler har fået nyt liv i 2014 – med fortsættelse i 2015, hvor vi måske får en afklaring.

Øresundsbron bliver nok ved at hedde sådan. Selv på engelsk hedder den ”The Øresund Bridge”. Og navnet er blevet kendt verden over via TV-serien af samme navn, der er solgt til mere end 130 lande.

Men Øresundsregionen er nu et vidt begreb, når den lokale betegnelse skal bruges i udlandet. Ved udgangen af 2014 har navneforvirringen aldrig været større.

Navnedebatten begyndte for alvor igen i foråret 2013, hvor Københavns overborgmester, Frank Jensen, og daværende  borgmester i Malmø, Ilmar Reepalu, mødtes ved ejendomsmessen i Cannes, MIPIM. De færreste kendte ”Øresundsregionen”, så de brugte et nyt navn, ”Copenhagen Malmö Region”, tværs hen over den fælles stand. Det måtte virke internationalt, mente borgmestrene, når ejendomme skulle præsenteres for udlændinge.

Men kritiske røster rejste sig fra Øresundsorganisationer og kommuner, som så deres regionsnavn udvandet. Hvad skulle Øresundskomiteen nu hedde eksempelvis? Og eventuelt genopstandne organisationer, som selv på engelsk hed The Øresund University og Øresund Science Region? For ikke at tale om Øresund IT Academy, Øresund Environment Academy, Øresund Food Network, Øresund Logistics, Diginet Øresund og Nano Øresund?

MVA holdt sig udenfor

Knapt så markant i navnedebatten var life science organisationen, Medicon Valley Alliance (MVA). Den har elegant holdt sig udenfor med deres eget navn, som går igen i en helt ny markedsføringsstrategi. Den blev præsenteret på årsmødet på Hilton i København 6. november 2014, og regionen hed endnu en gang ”Medicon Valley” og ikke ”Øresundsregionen” eller ”The Oresund Region”, når regionen skulle præsenteres for verdens life science selskaber. ”Medicon Valley” skulle tillige brandes på tilgængelighed fremfor navn i den ny strategi ”Access Medicon Valley”. Strategien gik til stålet omkring navneforvirringen:

– De mange brands for regionen kan skabe forvirring om, hvad de repræsenterer, konkluderede strategien, og henviste netop til flere navne som Øresundsregionen, Medicon Valley, København-Malmø-Lund ect. FokusÖresund behandler strategien i anden artikel, men navneproblemet løser strategien ikke – selv om den nu er en gammel sag.

Ambassadørens opsang

En af de første, som gjorde opmærksom på den ved årtusindeskiftet, var daværende amerikansk ambassadør i København, Edward E. Elson. I bladet Brobyggeren bad han ”Øresundsregionen” om et ordentligt, engelsk navn.

– Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig den amerikanske forretningsmands problemer, når han skal fortælle sin forretningsforbindelse at han skal til … ja, hvad var det nu det hed … ”Orasundsregionen.” Man kan næsten se tungen slå knuder. Det navn vil ingen nogensinde forstå – eller huske. Se at få fundet et nyt navn!, formanede Edward E. Elson.

Ingen lyttede.

Måske bortset fra Uffe Paludan fra Instituttet for Fremtidsforskning. I en artikel efter ambassadørens opsang foreslog han navnet ”The Copenhagen Sound Region”.

Heller ingen lyttede.

Ny grøde

I efteråret 2014 kom der ny grøde i navnedebatten. Det begyndte 14. august, da 100 danske politikere m.m. mødtes til borgmestertopmøde. De skabte et nyt navne-brand ”Copenhagen”. Brandet skal nu skabe vækst for 46 kommuner og to regioner via bl.a. fælles besøgstjeneste for internationale delegationer og en investorportal. I forlængelse af topmødet sagde formanden for Region Sjælland, Jens Stenbæk, at ”Skåne skal med – på sigt.”

– Når det svenske valg i efteråret er overstået, vil vi gå ind i konkrete drøftelser om, hvordan Skåne kan deltage, sagde Jens Stenbæk til denne skribent.

Siden endte det svenske valg kort efter med annoncering af nyvalg i 2015. I december 2014 blev det som bekendt aflyst igen. Men inden det svenske, politiske drama

fik regionens navnedebat endnu en dimension på Øresundskomiteens Øresundsting 6. November: Danmarks Økonomi- og Indenrigsminister, Morten Østergaard, støttede et nyt varemærke ”Greater Copenhagen”. Flere skånske kommuner var nemlig skeptiske mod varemærket ”Copenhagen”. Men en tillæg – som ”Greater” – kunne måske formilde skåningene? Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden, og  Københavns overborgmester, Frank Jensen, bakkede op om ”Greater Copenhagen”. Men som Jens Stenbæk sagde, så må det nok afvente (endnu) et svensk valg. Vi ved nu, at det alligevel ikke skal holdes den 22. marts 2015. Derfor kan vi vente fortsat debat i 2015 om Øresundsregionens fremtidige, ”rigtige” navn ude i den store verden.

 

Bud på internationale navne til Øresundsregionen:

  • The Oresund Region.
  • Copenhagen Malmö Region.
  • Medicon Valley (hos MVA).
  • Copenhagen-Malmö-Lund.
  • The Copenhagen Sound Region.
  • Greater Copenhagen

 

Tekst: Keld Broksø