Integrationen lever, men har ændret karakter

Øresundsbrons resultat for tredje kvartal 2014 viser den stærkeste trafiktilvækst i seks år.

– Integrationen er i fuld gang i regionen, men den har ændret karakter. En interessant indikation på det er, at antallet af hverdagsrejser stiger, siger Fredrik Jenfjord, salg- og markedsdirektør hos Øresundsbron.

Resultatet for årets tredje kvartal viser et overskud på 640 millioner DKK, hvilket er 144 millioner DKK mere end samme periode sidste år. Tilbagegangen i pendling begynder at aftage, samtidig med, at fritids- og fragttrafikken stiger. Væksten på fritidsmarkedet er næsten otte procent bedre end i 2013.

– Mange flere kører over broen i fritiden, og det er jo et ganske godt tegn på, at man ser det som en samlet region, siger Fredrik Jenfjord.

Flere korte ture over broen
– Vi har indført en 6-timers SmutTur, hvor man får rejsen til en lavere pris, hvis man kører frem og tilbage inden for seks timer.

Fredrik Jenfjord, salg- og markedsdirektør hos Øresundsbron

Fredrik Jenfjord, salg- og markedsdirektør hos Øresundsbron

Club Øresundsbron – en klub for BroPas-kunder – har i høj grad også påvirket fritidstrafikken på Øresundsbron. Kort fortalt er der tale om et fordelsprogram, som giver rabat på en række aktiviteter. Fredrik Jenfjord fortæller, at til og med oktober i år, har intet mindre end 100.000 personer hentet en rabatkupon, hvoraf de fleste var svenskere. Noget af det, der lokker mest på den danske side af sundet, har været Experimentarium, Den Blå Planet og Tivoli.

– Oplevelsestilbuddene har, med 270.000 modtagere af disse tilbud hver uge, haft stor indflydelse på trafikkens udvikling, fortæller Fredrik Jenfjord.

Derudover har andre faktorer, som eksempelvis sommerens togstrejke i Sverige, haft indflydelse på det positive resultat.

– Den stigende trafik over Øresundsbron skal ses i lyset af tydelige Øresundstrends, siger

Danskerne flytter eksempelvis hjem fra Skåne. Selvom huspriserne er begyndt at stige i hovedstadsområdet igen, så er der billigt at finansiere et huslån i Danmark lige nu. Det betyder, at antallet af pendlere falder.

Britt Andresen, chefanalytiker ved Øresundsinstituttet. Foto: Miklos Szabo

Britt Andresen, chefanalytiker ved Øresundsinstituttet.
Foto: Miklos Szabo

Britt Andresen mener også, at togforsinkelser har bidraget til, at en del Øresundspendlere har valgt bilen på vej til arbejdet i stedet for toget.

– Den svenske kroner er fortsat med at falde i første halvår 2014. Det er betydet et øget antal danskere, som tager på shoppingtur i Skåne, fortæller Britt Andresen.

Fredrik Jenfjord er enig:

– Vi har haft en ganske svær periode for arbejdspendlere på grund af valuta, huspriser og arbejdsmarkedet. Så er det forventeligt, at der måtte ske en udjævning. Nu håber vi på, at konjunkturerne og arbejdsmarkedet bevæger sig i en retning, hvor vi får lidt mere gang i markedet igen.

Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen:

– Man kan tydeligt se, at trafikken på Øresundsbron stiger igen. Hvis man ser på, hvor mange mennesker, der krydser broen, så var tallene på sidst højeste i 2013, og væksten fortsætter. Selvom arbejdspendlingen er cirka 20 procent lavere nu, end den var før finanskrisen i 2008, så er fritidspendlingen steget endnu mere på grund af møder, kultur, shopping, miniferier og alt muligt andet. Det virker som om, at Øresund langsomt, men sikkert, bliver kulturelt integreret.
Tekst: Kajsa Jacobsson