Femern kan gøre Øresundsregionen til europæisk transportcenter

Tunnellen under Femern Bælt giver transportsektoren omkring Øresund en kæmpe chance for at komme på Europakortet, forudser geografiprofessoren og lufthavnsdirektøren.

Øresundsregionens transportsektor med Københavns Lufthavn og Copenhagen Malmø Port i spidsen kan blive et europæisk center for transport af gods og folk, hvis politikerne og sektoren forstår at udnytte potentialet i den faste forbindelse under Femern Bælt, som forventes færdig i 2022.

– Tunnellen under Femern Bælt og nærheden til Tyskland kan give transportsektoren på begge sider af Øresund et ordentligt løft. Det handler ikke kun om, at man åbner nye markeder. Når forbindelsen mellem havnene og lufthavnene i Øresund og Hamborg bliver tættere, opstår der synergieffekter til gavn for begge, siger Christian Wichmann Matthiessen, professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Forventningen om positive effekter af en kommende forbindelse under Femern Bælt er ikke kun akademisk. Også direktøren for Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye, hilser den faste forbindelse og den kortere rejsetid velkommen.

Alle investeringer, som bidrager til mobiliteten i regionen, er positive for vores forretning.
Thomas Woldbye

– Man skal huske, at togene kører begge veje, men vores generelle indstilling er, at forbindelsen under Femern Bælt er en positiv ting. Alle investeringer, som bidrager til mobiliteten i regionen, er positive for vores forretning, siger Thomas Woldbye.

Men giver nærheden til Tyskland ikke bare større konkurrence?

– Jo, men den giver også adgang til et større marked, og så må det være op til os at være de mest konkurrencedygtige. »Bottom line« ser vi forbindelsen under Femern Bælt som en positiv ting for vores virksomhed. Vi håber, at mennesker derfra (Nordtyskland, red.) bliver tiltrukket af vores rutenet, som er lang større end i Hamborg eller Berlin, svarer Thomas Woldbye.

diagram2

Effekten af Øresundsbron
Siden Øresundsbrons åbning i 2000 har trafikken i havnen og lufthavnen udviklet sig meget forskelligt.

Copenhagen Malmø Port oplevede en stor stigning i omsætningen de første syv år efter Øresundsbrons åbning, en stigning fra index 100 i år 2000 til index 139 i år 2007. Men finanskrise og konjunkturer har været hårde ved havnen, og de efterfølgende syv år er omsætningen faldet … til index 109 i 2013.

I Københavns Lufthavn er passagertallene derimod steget relativt stabilt, fra index 100 i år 2000 til index 131 i år 2013. Succesen, eller i hvert fald noget af den, kan tilskrives adgangen til det svenske marked, som broen åbnede for lufthavnen.

– Øresundsbron har helt sikkert bidraget positivt til vores vækst. Den har udvidet vores »catchment area«, altså området hvor man kan nå lufthavnen inden for 2 timer. Cirka 20 procent af vores passagerer kommer fra Sverige, og virksomhederne og indbyggerne i Sydsverige betragter Københavns Lufthavn som deres. Uden Øresundsbron ville mange af dem flyve via Stockholm, siger Thomas Woldbye.

Effekten af Øresundsbron er altså indiskutabel. Men afstanden mellem Hyllie i Malmø og Ørestad i København er kun 30 kilometer. Mellem Ørestad i København og Hafencity i Hamborg er der 330 kilometer, altså 11 gange så langt, og hverken Christian Wichmann Matthiessen eller Thomas Woldbye forventer effekter på samme niveau som fra Øresundsbron.

Forudsætter højhastighedstog
19 kilometer tunnel med en firesporet motorvej under Femern Bælt er god for sammenhængskraften mellem Øresund og Hamborg. Men den kan ikke stå alene. Skal investeringen give mening, må motorvejen suppleres med en forbindelse til højhastighedstog. Det siger både geografiprofessoren og lufthavnsdirektøren.

– Jernbanen er det vigtigste for os. Mere end halvdelen af vores passagerer ankommer til lufthavnen med tog eller anden offentlig transport. Men togene skal køre med den rigtige frekvens og med den rigtige hastighed. Der er stor forskel på, om turen tager to timer eller tre timer. Hvis turen tager to timer, er det interessant for os. Hvis turen tager tre timer, er det ikke interessant for os. Og der er planerne omkring Femern, som vi ser dem, ikke helt ambitiøse nok, siger Thomas Woldbye.

Der er stor forskel på, om turen tager to timer eller tre timer. Hvis turen tager to timer, er det interessant for os. Hvis turen tager tre timer, er det ikke interessant for os.Thomas Woldbye

Også Christian Wichmann Matthiessen efterlyser investeringer i infrastruktur, som knytter an til tunnellen under Femern Bælt, herunder en jernbaneforbindelse til højhastighedstog. Sådan en investering vil være uvurderlig for transportsektoren i Øresundsregionen, mener han.

– Hvis man virkelig vil have nytteeffekt af tunnellen under Femern Bælt, må man også investere i højhastighedstog mellem Øresund og Hamborg. I Tyskland har de dem allerede. Og der er ingen tvivl om, hvor stoppestedet for sådan et tog ligger: Det ligger i Københavns Lufthavn med alle dens forbindelser til resten af verden, siger Christian Wichmann Matthiessen.