Øresund i valgets skygge

Valget ændrede det politiske landskab i Sverige. Fokus Øresund har talt med Pia Kinhult (M), formand for både Region Skåne og Øresundskomiteen, og med Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), borgmester i Malmø, for at tage temperaturen på arbejdet med Øresundsregionen.

Pia Kinhult har lang erfaring med arbejdet med Øresundsregionen. Allerede da hun for 15 år siden blev valg til regionsrådet, dengang som fritidspolitiker, var en af hendes første poster som medlem af bestyrelsen for Øresundskomiteen. Siden har hun stået i spidsen for komiteen i fire år, to som formand og to som næstformand. Da Fokus Øresund taler med hende i slutningen af september, er en politiske fremtid i regionen stadig uvist.

– Vi har endnu ikke et klart regeringsalternativ. Udgangspunktet er, at vi (Moderaterna, red.) er oppostionens største parti. Vi tager de poster, som tilfalder regionen.

Senest den 3. november, hvor de folkevalgte mødes, skal alt være på plads.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S):

Foto: Per Wilkens

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Foto: Per Wilkens

– Arbejdet med Øresundsregionen er naturligvis vigtigt for os i Malmø. Mange af vores borgere fra både Sverige og Danmark bevæger sig dagligt over grænsen. Det er en styrke at indgå i en stor arbejdsmarkedsregion, både for den enkelte, som søger arbejde på begge sider af sundet, og for virksomheden, som søger kompetente medarbejdere. Jeg tror, at vi kan komme endnu længere og sørge for, at borgerne let og enkelt kan udnytte både bolig- og arbejdsmarkedet, men også det større udbud af for eksempel kultur.

Pia Kinhult har altid brændt for Øresundsregionen.

– Fra et arbejdsmarkeds- og markedsperskeptiv er det helt afgørende, om du har adgang til et marked på 3,8 millioner mennesker i stedet for kun den ene side af sundet. København som hovedstad har alt at vinde på et større opland. Selv håber jeg, at jeg kan fortsætte i Øresundskomiteen, det ville være spændende at følge det fortsatte arbejde. Hun synes, at socialsikringsområdet er en at de vigtigste grænsehindringer at fjerne.

piakinhult_lågupplöst

Pia Kinhult

– Vi har organiseret vores arbejdsmarkedspolitik og vores socialsikringspolitik meget forskellige på de to sider af sundet. Derfor er det vigtigt at udvikle informationstjenesten Øresunddirekt og samtidig sikre bedre forankring hos statslige myndigheder om, at der findes ekspertise inden for området. Det her med fejlagtig information, eller forskellig information på hver side af sundet, er en af de mest almindelige, individuelle grænsehindringer.

Katrin Stjernfeldt Jammeh:

– Mange hindringer er fjernet gennem de seneste år, ikke mindst gennem Øresundskomiteens arbejde, men der resterer stadig mange hindringer. Et velfungerende arbejdsmarked kræver for eksempel, at uddannelser tilpasses, og at man kan arbejde på begge sider af sundet, men også at det er nemt at arbejde i begge lande uden problemer med skatter og afgifter.

Hun synes også, at det er vigtigt, at sikringssystemer synkroniseres, og at for eksempel pendlingen fungerer bekvemt pålideligt.

– For at imødekomme den kraftige befolkningstilvækst og den stigende mængde godstransporter må vi også tage højde for nye infrastrukturinvesteringer og nye forbindelser.

Også Pia Kinhult mener, at fælles planlægning af infrastruktur er vigtig.

Et velfungerende arbejdsmarked kræver for eksempel, at uddannelser tilpasses, og at man kan arbejde på begge sider af sundet, men også at det er nemt at arbejde i begge lande uden problemer med skatter og afgifter.
– Katrin Stjernfeldt Jammeh

– Vi er ved at etablere et forum sammen med den danske transportminister for at sætte gang i en fælles planlægning. Jeg håber, at får mulighed for at afslutte det arbejdet, eftersom vi har fået sådan en positiv respons på det. Jeg tror, det ville gøre tingene nemmere i fremtiden. I dag sætter vi politisk ansvarlige os aldrig sammen og diskuterer vores fælles ambitioner med infrastrukturen.

Pia Kinhult synes ikke, at det er et problem, at Øresundskomiteens næstformand, danske Sophie Hæstorp Andersen, er socialdemokrat lige som hendes forgænger Vibeke Storm Rasmussen.

– Vi er mere bundet til vores engagement end til vores parti i de her spørgsmål. Vores mål er de samme, siger Pia Kinhult.

– På den svenske side har vi fælles synspunkter på betydningen af Øresundsregionen, på tværs af organisations- og partiskel, mener Katrin Stjernfeldt Jammeh. Jeg vil arbejde hårdt for, at Sveriges nye regering bedre end den forrige udnytter Øresundsregionens muligheder.