Femern kommer til Øresund

Konferencen Fehmarnbelt Days vil bygge bro mellem beslutningstagere og virksomheder fra Øresund til Hamburg. Det sker i København i slutningen af september og starten af oktober.

Tunnellen under Femern Bælt kommer til at forbinde Rødby og Puttgarden, to små byer der ligger 200 kilometer fra Øresundsbron. Alligevel er der bred enighed om, at politikere og erhvervsliv i Øresundsregionen bør interessere sig for den dansk-tyske forbindelse. Og selv om tunnellen først åbner engang i 2021, bør de gøre det allerede nu. Konferencen Fehmarnbelt Days er en god anledning.

– Den faste forbindelse under Femern Bælt får afgørende betydning for Øresundsregionen. Du udvider regionen fra et relativt lille område omkring København og Malmø til et meget større område mellem Øresund og Hamborg, når rejsetiden mellem de to byområder bliver så kort, at du kan rejse frem og tilbage samme dag, siger Ajs Dam, direktør for Corporate Communications og Regional Development hos Femern A/S.

Og den opfattelse står han ikke alene med.

– Etableringen af korridoren mellem Øresund og Hamburg er det vigtigste, der er sket for Øresundsregionen, siden Øresundsbron åbnede. Den vil skabe enorme forandringer, både muligheder og udfordringer, supplerer Jacob Vestergaard, direktør for STRING, som arbejder for at fremme væksten i korridoren mellem Øresund og Hamburg. STRING er medarrangør af Fehmarnbelt Days.

Tunnellen åbner først i 2021, men beslutningstagere og virksomheder bør allerede nu trække i arbejdstøjet, mener både Ajs Dam og Jacob Vestergaard.

Etableringen af korridoren mellem Øresund og Hamburg er det vigtigste, der er sket for Øresundsregionen, siden Øresundsbron åbnede.
– Jacob Vestergaard

– Der skal investeres i noget infrastruktur. Det skal besluttes. Det skal planlægges. Det skal gennemføres. Og det tager lang tid. Jo før man kommer i gang, jo bedre og billigere bliver det. Derfor er det vigtigt, at beslutningstagere og virksomheder kommer til København og Fehmarnbelt Days, siger Ajs Dam.

– Det er nødvendigt, at virksomheder, myndigheder og universiteter allerede nu begynder at planlægge efter, at vi har en ny geografi i 2021. Da vi byggede Øresundsbron, begyndte vi først at snakke om regionen, da broen åbnede, og derfor varede det længe, inden der kom gang i integrationen, samarbejdet, økonomien. Denne gang skal vi være hurtigere ude, mener Jacob Vestergaard.

Metropolerne smelter sammen
Jacob Vestergaard nævner forskningsanlæggene ESS i Lund og DESY i Hamburg som eksempler på institutioner, der vinder på den tættere forbindelse. Sammen bliver ESS og DESY verdensledende inden for materialeforskning og nanoteknologi.

Christian Wichmann Matthiessen, professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i eksemplet.

– For byerne omkring Øresund er det interessante ved Femern Bælt-forbindelsen, at den fjerner nogle barrierer for samspil mellem Hamborgregionen og Øresundsregionen. Det er to store, stærke »power houses«, som får ny energi af at rykke tættere sammen. Og de har et udviklet og ensartet erhvervsliv, for eksempel inden for nanoteknologi, medicinalindustri og rederivirksomhed, hvor ethvert samspil vil give »added value«, siger han.

Ifølge Christian Wichmann Matthiessen ligger gevinsten i noget så enkelt som nærhed og kontakt.

– Man halverer praktisk taget afstanden mellem de to byområder. Med Femern Bælt-forbindelsen kan man køre til et møde i den anden metropol om morgenen og alligevel sove i sin egen seng om aftenen. Det vil være en fordel for virksomhederne og forskningsmiljøet. De får mulighed for at etablere nye samarbejder, og det er der altid værdi og vækst i, siger han.

Tre lande, en region
I begge ender af Øresundsbron ser erhvervsudviklingsorganisationerne enormt potentiale i tunnellen under Femern Bælt. De ser især mulighederne i nærheden til det store, tyske marked. Men de ser også en kraftigere konkurrence.

– Man kan sammenligne det med dengang, Øresundsbron blev bygget. Før den var vi virkelig to lande, to regioner. Nu er vi en region, to lande. Forbindelsen over Øresund har været vigtig for erhvervslivet, og det bliver forbindelsen under Femern Bælt også. Det bliver tre lande, en region.

Sådan siger en optimistisk Bodil Rosvall Jönsson, CEO for Business Region Skåne. Hun er dog med på, at det kræver hårdt arbejde, hvis Øresundsregionen og Skåne skal have succes i den internationale konkurrence.

– I Skåne vil vi tiltrække internationale hovedkontorer. Det kræver kvalificerede medarbejder. Det kræver attraktive boligområder. Det kræver internationale skoler, spændende kultur, shoppingmuligheder, konferencefaciliteter og meget mere. Og så kræver det internationale forbindelser. Derfor håber vi, at man etablerer højhastighedstog, ikke bare mellem Øresund og Femern, men også til Oslo og Stockholm. Så skrumper afstanden mellem os i Norden, og så skrumper afstanden til Europa.

Infrastruktur alene gør det dog ikke. Der skal også bygges relationer.

– Det hele begynder med os mennesker. Vi må mødes. Vi må skabe gensidige relationer. Vi må skabe gensidig forståelse. Vi må ganske enkelt lære hinanden at kende. Det kan vi begynde med allerede nu, og her er et arrangement som Fehmarnbelt Days vældig vigtigt, mener Bodil Rosvall Jönsson.

Det hele begynder med os mennesker. Vi må mødes. Vi må skabe gensidige relationer. Vi må skabe gensidig forståelse. Vi må ganske enkelt lære hinanden at kende. (Bodil Rosvall Jönsson)

Copenhagen Capacity: For tidligt
Hos Copenhagen Capacity ser man også potentialet i tunnellen under Femern Bælt, især for havnene og lufthavnene omkring Øresundsbron, som kan blive internationale knudepunkter. CEO Claus Lønborg mener dog, at det er for tidligt at markedsføre de muligheder, som kommer, når forbindelsen engang er færdig.

–  Det er for tidligt at tale med virksomhederne om de muligheder, der kommer med forbindelsen. Vi har prøvet at tage den dialog med virksomhederne, men vi kan mærke, at det ligger for langt ude i horisonten. Når vi siger »der kommer en tunnel om fem-seks år« så siger de »kom igen om tre-fire år«.

Det betyder dog ikke, at Copenhagen Capacity og Claus Lønborg ligger på den lade side. Tværtimod. Fokus er bare rettet mod noget mere konkret.

– Vi arbejder målrettet med byggefasen. Den ligger ligefor. Det handler om at tiltrække virksomheder, som kan bygge infrastrukturen, ikke bare tunnellen, men al den infrastruktur, som senere skal trække andre virksomheder til regionen. Og der er vi meget aktive, både i Europa og i Kina, siger han.

Claus Lønborg pointerer dog, at det er godt at gøde jorden og italesætte projektet og potentialet allerede nu med arrrangementer som Fehmarn Belt Days.

Øresundsbron forventer trafikspring
Forventningen om vækst på begge sider af Øresund summer ikke kun på erhvervsudviklings-organisationernes kontorer i Malmø og København. Den deles af Øresundsbro Konsortiet, hvor prognoserne regner med et trafikspring på 1.000 daglige passager, når den dansk-tyske tunnel bliver en realitet.

– Der er ingen tvivl om, at forbindelsen under Femern Bælt vil bidrage til væksten i Øresundsregionen og trafikken over Øresundsbron. Vores trafikprognoser regner med tusind ekstra daglige passager. De kommer ikke samme dag, som den røde snor klippes over, men snarere efter tre, fire eller fem år. Sådan er vores erfaring fra Øresundsbron, og sådan er vores forventning til tunnellen under Femern Bælt, siger Fredrik Jenfjord, direktør for salg og marked hos Øresundsbro Konsortiet.

Øresundsbro Konsortiet deltager naturligvis i Fehmarnbelt Days 2014.

– Femern-tunnellen er en af de største, danske investeringer nogensinde. Vi skylder at fortælle Danmark og danskerne, hvad projektet går ud på, og hvad det kommer til at betyde for dem. Derfor tager vi med Fehmarnbelt Days 2014 tunnellen fra Rødby til Rådhuspladsen, siger Ajs Dam fra Femern A/S.

Den åbne del af Fehmarnbelt Days 2014 foregår i Tivoli Congress Center i dagene 1. og 2. oktober. Det er gratis at deltage i de fleste arrangementer, og tilmelding kan ske på hjemmesiden www.fehmarnbeltdays.com.