Første EU-inspektion: Øresundstunnellen er i god form

Øresundstunnellen skal holde i mindst 100 år. Nu, 14 år efter den blev bygget, har den gennemgået sin første EU-inspektion omkring sikkerhed. »Tunnellen har det godt,« konstaterer Ulla V. Eilersen, sikkerhedsansvarlig hos Øresundsbro Konsortiet.

I slutningen af 1990’erne begyndte EU for alvor at diskutere en fælles strategi for sikkerhed i tunneller. Fokus er især på tunneller, som er længere end 500 meter. De ses som vigtige dele af infrastrukturen, fordi de letter kommunikationen mellem store områder i Europa, og de menes at være afgørende for regionernes økonomier og vækst.

Diskussionen resulterede i Europaparlamentets direktiv om mindstekrav til sikkerheden i tunneller, som indgår i det transeuropæiske vejnet.

Øresundstunnellen, som er en del af Øresundsforbindelsen, er verdens største såkaldte sænketunnel, målt på volumen. Den er cirka 4 kilometer lang og 40 meter bred med plads til fire motorvejsbaner, to jernbanespor og en servicetunnel.

I marts var tiden inde for Øresundstunnellens første EU-inspektion. I løbet af to døgn blev en række områder gennemgået nøje.

– Det handler om elinstallationer, ventilationssystem, flugtveje, overvågning, brandsikkerhed og meget andet, siger Ulla V. Eilersen, sikkerhedsansvarlig hos Øresundsbro Konsortiet.

Under inspektionen var broen delvist lukket om natten, fordi der også foregik vedligeholdelsesarbejde, hvilket sker fire gange om året. Det var en passende anledning til inspektionen.

Ulla V. Eilersen var ansvarlig for inspektionen sammen med uafhængige inspektører fra Statens Vegvesen i Norge og Vejdirektoratet i Danmark. Hun fortæller, at Øresundsbro Konsortiet har ansvar for, at inspektionerne gennemføres mindst hvert sjette år i overensstemmelse med EU-direktivet.

Per Krogh fra Vejdirektoratet siger om inspektionen:

– Jeg synes, at det ser rigtig godt ud med hensyn til EU-direktivet. Vi var nede i tunnellen og overværede vedligeholdelsesarbejdet og så de forskellige installationer. Vi kunne se, at de opfylder kravene. Vi var også ude på Lernacken og gennemgik de forskellige systemer til vedligeholdelse. Vi besøgte også overvågningscentralen.

Til daglig arbejder Per Krogh med Limfjordstunnellen, som også er en sænketunnel, omend noget mindre.

Per Krogh synes, at det er godt med et fælles EU-direktiv for alle tunneller, som indgår i det transeuropæiske vejnet.

– På den måde ved man, at sikkerheden er i orden, uanset hvor man kører i Europa.

Per Krogh mener, at det værste, som kunne ske i en tunnel som Øresundstunnellen, er en brand i et køretøj.

– Men der findes meget gode faciliteter i Øresundstunnellen. For hver 88 meter findes både brandslukker og nødudgange.

Ulla V. Eilersen er tilfreds efter den første EU-inspektion:

– Hos Øresundsbro Konsortiet lægger vi stor vægt på sikkerheden, og vi har hele tiden fokus på det proaktive arbejde, som også er hjørnestenen i EU-direktivet.

Tekst: Kajsa Jacobsson.
Foto: Mette Walldorff/Ulla V. Eilersen, Øresundsbron