Togindtægterne er en fast, årlig sum

I februar har medierne citeret en rapport om togtrafikken, og dens udgifter på strækningen Malmø-København. Fokus Øresund har stillet frem spørgsmål om togtrafikken til Bengt Hergart, anlægsdirektør ved Øresundsbro Konsortiet.

Hvilken rolle har Øresundsbro Konsortiet for togtrafikken?
Konsortiet ejer og driver Øresundsforbindelsen. For jernbanen har vi samme funktion som Banedanmark og Trafikverket har på andre strækninger: vi ejer skinnerne, og står for vedligeholdelse og reparationer. Selve trafikken med gods- og passagertog drives af togoperatørerne.

Hvad tjener Øresundsbron på togtrafikken?
I 2013 var indtægten fra togtrafikken til Øresundsbro Konsortiet 495 millioner DKK. Det kan sammenlignes med de 1.143 millioner DKK, som vejindtægterne stod for. Togindtægterne er afgifter, som det svenske Trafikverket og Banedanmark betaler til os. De modtager så igen baneafgifter fra togoperatørerne, som henter deres indtægt fra togpassagerer og for godstog.

Hvilke faktorer påvirker, hvor mange penge Øresundsbron modtager for togtrafikken?
Trafikverket og Banedamark betaler et fast, indeksreguleret beløb til os hvert år. Det er fastsat i regeringsaftalen mellem den svenske og danske stat fra 1991. Så til forskel fra vejtrafikken, hvor konsortiet sætter prisen, så fastsættes priserne af Trafikverket og Banedanmark i det respektive land. Indtægterne fra togene påvirkes ikke af antallet af tog, der kører over broen, eller hvor passagerne, de har med.

Hvad går pengene, som broen tjener på togtrafikken, til?
Ligesom vejindtægterne bruges de til at betale af på de lån, der har finansieret byggeriet af Øresundsforbindelsen, samt vedligeholdelse og reparationer, samt øvrige omkostninger.

Hvad koster det at køre tog over broen?
Togoperatørernes afgift per tog til Banedanmark og Trafikverket fremgår af de såkaldte netredegørelser på deres respektive hjemmesider.

Banedanmarks netredegørelse »
Trafikverkets Järnvägsnätsbeskrivning »

Tekst: Sanna Holmqvist