Caroline Ullman-Hammer

Fem spørgsmål til Caroline Ullman-Hammer, administrerende direktør for Øresundsbron

I disse dage offentliggør Øresundsbro Konsortiet årsrapporten for 2013. Den viser, at de seneste års trend fortsætter: Fritids- og fragttrafikken går stærkt fremad. Øresundsbron har øget sine markedsandele inden for alle trafikkategorier. Trafikindtægterne øger, og renteudgifterne falder.

Resultatet bliver et overskud på 597 millioner DKK før værdiregulering. Samtidig går pendlertrafikken fortsat tilbage. Selv om det ikke skaber problemer for indtægten, skal det stadig tage hensyn til det, mener Øresundsbrons administrerende direktør, Caroline Ullman-Hammer.

1. Hvad gik godt i 2013, og hvad gik mindre godt?

Resultatmæssigt havde vi et stærkt 2013. Vi er glade for alle vores nye kunder, og at det vi tilbyder, bliver værdsat og udnyttet. Mange åbner og læser vores nyhedsbrev, og der bliver flere og flere modtagere. Vores kundeservice får også gode ord med på vejen, når vi laver kundeundersøgelser. Vi har stillet høje krav til os selv, når det gælder service, så det er godt at se, at vores kunder sætter pris på det. Vi har et mål om, at flere skal udnytte vores hjemmeside, men mange vælger fortsat at ringe. Derfor arbejder vi på at gøre hjemmesiden endnu mere brugervenlig og interessant. Her håber jeg, at vi kan blive bedre.

2. Hvad er du selv mest tilfreds med i 2013?

At broen klarede stormene uden nogen større skader. Det viser, at den er af høj kvalitet, og i stand til at modstå et hårdt pres. Men samtidig er det altid ærgerligt, når vejret påvirker vores kunder, specielt når lukningerne er nødt til at vare så længe, som de to vi oplevede i efteråret. Men vi tager ikke nogen chancer på det område.

3. Indtægterne fra vejtrafikken stiger, selvom pendlingen går tilbage. Hvordan kan det være?

Pendlerne rejser til en fordelagtig pendlerpris. Det gør, at når fritidsrejserne, og mest af alt fragtkunderne, øges, kan vi holde indtægterne oppe samlet set.

4. Betyder nedgangen i pendlingen noget for Øresundsbron, hvis det ikke påvirker indtægterne?

Pendlerne ser jeg som en grundlæggende forudsætning for den trafik, der skabes, og stiger, efter broen blev bygget. At være pendler indebærer, at man lever med en hverdag på begge sider af sundet, og skaber relationer. Det er på sigt med til at sikre en stabil udvikling i regionen. Hvis flere mennesker i regionen vælger at leve på den måde, med en hverdag på begge sider af sundet, er det noget som virkelig kan påvirke regionens fremtid positivt. Flere veluddannede unge søger mod regioner med et stort arbejdsmarked.

Vi håber, at arbejdsmulighederne bliver større, og dermed bidrager til en øget pendling.

5. Hvad håber du på at se i 2014?

Jeg håber, at vi fortsat kan tiltrække nye kunder, og tilbyde gode og sjove ting at opleve på begge sider af sundet. Business-trafikken kan forhåbentlig skabe noget momentum, og jeg håber at regionen som helhed får en ny fremdrift og glød.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Øresundsbro Konsortiet

Tekst: Sanna Holmqvist