Stort udbud om teknisk udstyr til Femern-tunnelen

Ventilation, brandslukningssystemer, overvågning, belysning, elevatorer, nøddøre. I verdens længste sænketunnel stilles der høje krav til det tekniske udstyr, og Femern A/S er netop nu i gang med at forberede investeringen i de elektriske og mekaniske anlæg.

Når den kommende 18 km lange sænketunnel under Femern Bælt står færdig, bliver den verdens længste af sin art. Ni internationale konsortier er allerede i gang med at give tilbud på selve tunnelen.

Femern A/S er nu på vej med et nyt stort udbud, der omfatter de elektriske og mekaniske anlæg og udstyr i tunnelen. Udstyret og anlæggene består bl.a. af ventilation af tunnelen samt bygninger, nøddøre, brandbekæmpelsessystemer, dræn, kabel- og rørføringer, elevatorer, transformatorer, belysning, overvågning og kontrolsystemer samt kommunikationssystemer.

Disse installationer er samlet i én stor kontrakt. Derudover følger senere udbuddet af to mindre kontrakter for henholdsvis den arkitektoniske belysning og tunnelens betalingsanlæg.

– Design og opsætning af det avancerede elektriske og mekaniske udstyr vil naturligvis være en stor opgave og en udfordring. Tunnelen skal bestå af 79 standardelementer og 10 specialeelementer, og hver af de to typer elementer skal udstyres med stort set identiske anlæg. Det giver umiddelbart et bedre indtryk af opgavens omfang, og det betyder, at der er mange leverandører, også de lidt mindre, der vil kunne deltage i at løfte opgaven, siger Steen Lykke, teknisk direktør i Femern A/S.