Kunstnere i klemme mellem danske og svenske regler

Kunstnere risikerer at ende i klemme mellem de forskellige regler på hver side af sundet. Ofte bliver de beskattet højere end andre pendlere imellem landene. En regional arbejdsgruppe er nu blevet sat til at lave et løsningsforslag.

– Kultur er en del af integrationen, og derfor vil vi gøre det lettere for kunstnere, siger Claes Håkansson, seniorrådgiver hos Det Nordiske Ministerråd.

Musikeren Nanna Helweg-Larsen bor i Helsingør, og arbejder i Helsingborg. Hun er en af dem, der er kommet i klemme.

– Jeg har altid drømt om at spille i et symfoniorkester, så jeg blev utrolig glad, da jeg fik et job i Helsingborgs Symfoniorkester. Det var først efter, jeg var startet, at jeg blev opmærksom på problemet med at arbejde i et andet land. Der er reelt problemer med det meste, da systemerne fungerer helt forskelligt på to sider af sundet, fortæller Nanna Helweg-Larsen lidt opgivende.

– I foråret blev der afholdt en workshop omkring grænsehindringer, som blev arrangeret af Øresunddirekt. Her deltog mere end 70 svenske og danske myndigheder og brancheorganisationer, forklarer Claes Håkansson.

Social sikring og skat
Særligt to hindringer fremhæves som de mest presserende, og en regional arbejdsgruppe blev sat sammen, med henblik på at finde en løsning.

Den ene af de hindringer handler om social sikring (alle svenske statsborgere er omfattet af en social forsikring), og der opstår let forvirring omkring forældrenes forsikring og børnebidrag, når man arbejder i flere Nordiske lande, hvilket ikke er usædvanligt for kunstnere. Arbejdsgruppens forslag går ud på, at man på forhånd skal kunne få en vurdering af, hvilket land man skal være forsikret i, i en periode på et år.

Den anden hindring gælder skatten. En musiker, som er fastansat på en kulturinstitution i Sverige, men bor i Danmark, betaler i dag såkaldt kunstnerskat (A-SINK) i Sverige på 15 procent. Samtidig beskattes musikeren i Danmark, selvom han eller hun ikke arbejder der. I Danmark kræves det nemlig, at man beskattes på forskellen mellem svensk og dansk skat. I andre brancher, hvor der arbejdes i Sverige, mens man bor i Danmark, betales der i stedet kun almindelig SINK-skat på 25 procent i Sverige, uden at den svenske indtægt bliver beskattet i Danmark. 

– Vores forslag går ud på at kunstnere, som er fastansat, skal betale SINK-skat, og ikke A-SINK, siger Claes Håkansson.

– Jeg arbejder fuldtid i Sverige. SKAT i Danmark overså, at jeg betalte skat i Sverige, så jeg endte med at betale for meget i skat i Danmark, fortæller Nanna Helweg-Larsen. Jeg måtte have en revisor til at gå det hele igennem. Lige nu er jeg faktisk usikker på, hvad jeg betaler i skat.

Ifølge Nanna Helweg-Larsen, skal hun hvert år lave en ny ansøgning om socialforsikring og forventet arbejdstid.

– Mit største problem er egentlig, at jeg ikke kan få e-legitimation i Sverige, fortsætter hun. Det betyder, at jeg skal ringe eller maile til myndigheder og tilsvarende om forskellige ærinder. Som andre ikke-svenskere, har jeg fået et ”samordningsnummer”, men det kan ikke bruges til at logge ind på nettet.

Til februar venter Nanna Helweg-Larsen barn. Hun har været i kontakt med myndighederne i Danmark og Sverige, og det står i hvert fald klart, at det er de svenske regler, som gælder, når hun går på barselsorlov.

– Vores ambition er at støtte kunstnere, og andre ansatte i kulturlivet, siger Claes Håkansson. Vi har fri bevægelighed for mennesker, så de kan arbejde i hele Øresundsregionen, men i kulturlivet er det noget mere begrænset i dag.