Shopping, mad og parkering er det vigtigste, når der rejses over sundet i fritiden

Shopping og naturoplevelser. Sprogvanskeligheder og parkeringsbesvær. Øresundsbron har spurgt både svenskere og danskere om deres rejser til den anden side af sundet.

Interessen for at rejse til nabolandet i fritiden øger konstant, kan man se på Øresundsbron. For nyligt rundede antallet af BroPas-kunder 300.000, mere end et år før beregnet. Tidligere på året gennemførte Øresundsbron en undersøgelse blandt 3.000 af disse aftalekunder.
– Det er vigtigt for os at få et billede af hvorfor folk rejser, og hvilke udfordringer de eventuelt støder på, på den anden side. Det er primært det, vi har spurgt om, fortæller Fredrik Jenfjord, salgs- og markedschef ved Øresundsbron.
Ikke så overraskende viser undersøgelsen, at svenskere og dansker har lidt forskellige formål med rejsen. Shopping og indkøb står øverst på svenskernes liste (55 procent har dette som primære formål med rejsen). Gennemrejse er almindeligt (51 procent), og storbyoplevelser og kulturliv rangerer også højt (henholdsvis 39 og 44 procent). Næsten dobbelt så mange svenskere, som danskere, søger børneaktiviteter (20 mod 11 procent), men det handler om at komme ud og opleve landet, går danskerne forrest (36 procent mod 30 procent).
Danskerne prioriterer generelt naturoplevelser (42 procent), men shopping og indkøb kommer på en tæt andenplads (41 procent). Dernæst vil danskerne som nævnt gerne se og opleve landet (36 procent), besøge familie og venner (33 procent) og finde kulturoplevelser (30 procent).
Hvilke udfordringer støder man på, når man er taget over? Ja, lidt besværligt kan det trods alt være, at befinde sig på nabosiden af sundet. 21 procent af svenskerne mener, at det er svært at finde parkering (og når de har fundet det, oplever 15 procent besvær med at betale for det), 19 procent har svært ved at forstå sproget, og 18 procent har haft problemer med at anvende kredit- og betalingskort.
Danskerne mener, at det største problem er at finde et godt sted at spise (14 procent, og et tilsvarende tallet for svenskerne, når de tager til Danmark), og at betale for parkering (13 procent) er sværere end at finde parkeringsmuligheder (10 procent). At betale med kort er derimod ikke noget problem for danskerne i Sverige, med bare 3 procent, der har oplevet problemer her. Danskerne har også lidt svært ved det svenske sprog (11 procent), hvilket dog ikke er en helt så høj andel som hos svenskerne.
– Det, at svenskere shopper og danskere søger naturoplevelser overrasker ikke. Det svarer til det billede, vi har af udfordringerne. Men jeg blev lidt overrasket over, at svenskerne ser sproget som en hindring. Og alt så mange svenskere fortsat oplever problemer med at anvende betalingskort, siger Fredrik Jenfjord.
Sanna Holmqvist