En tryllestav mod grænsehindringer

Alle taler om grænsehindringer, men få gør noget ved dem, ifølge debatten i regionen. Nu beder vi nogle af regionens aktører inden for integrationsspørgsmål gøre noget – med en imaginær tryllestav.

Hvis du havde en tryllestav, hvilken grænsehindring ville du så først trylle væk? Og hvorfor?

“Jeg ville fjerne sprogbarrieren. Ved at undervise i dansk i skolen på den svenske side af sundet kunne man skabe et større arbejdsmarked for de unge mennesker, som uddanner sig i dag. Har man sproget med i bagagen, er skridtet til at søge job i storbyen København mindre … i stedet for at nye akademikere søger mod Stockholm.”
Caroline Ullman-Hammer
Administrerende direktør, Øresundsbron

“Det kræver en kraftfuld tryllestav at fjerne en grænsehindring, som er større end alle dem, som politikerne kan gøre noget ved. Den største grænsehindring i dag er nemlig manglende viden om den anden side af sundet. Den manglende viden kommer af, at de gamle medier har begrænset, ikke udvidet, deres dækning af “den anden side”, siden broen kom til. Det er, som om broen ikke findes. Findes der ikke god og omfattende information, er der ikke noget at agere på. De traditionelle medier må komme ind i kampen.”
Jan Wifstrand
Administrerende direktør, Rapidus

“Hvis jeg havde en tryllestav, ville svaret være landegrænsen. Det er den, der strukturelt opdeler regionen – de politiske systemer, uddannelser og universitetsmiljøer, ligaerne inden for sport, militæret, valutaerne og sproget. Fjernes landegrænsen, hvilket til dels sker inden for rammerne af EU, får indbyggerne og erhvervslivet helt andre muligheder for at agere i hele regionen. Sammenlignet med 1995 er Danmark og Sverige mindre nationale, og kigger vi frem mod 2050, har vi sandsynligvis en betydeligt mere integreret Øresundsregion og et nordisk marked, hvor landegrænsen betyder mindre.”
Anders Olshov
Administrerende direktør, Øresundsinstituttet 

“Jeg ville fjerne forbuddet for ikke-EU-borgere med opholdstilladelse i Sverige mod at arbejde i Danmark. Et eksempel er forskningsanlægget ESS, som bygges i Lund, og som indebærer, at et stort antal forskere kommer til regionen. Mange vil sikkert komme fra lande udenfor EU. De kan i dag ikke arbejde i Danmark, selv om en del af arbejdet ved ESS foregår i Danmark. Desuden forhindres arbejdsløse på den svenske side af sundet i at taget et job i Danmark, hvis de ikke er EU-borgere. Det besværliggør integrationen.”
Johan Tiedemann
Senior Adviser med ansvar for grænsehindringer, Öresundskomiteen 

“Grænsehindring: Forskellige billetsystemer og -priser i den kollektive trafik på Sjælland, i Skåne og over Øresund. Lad dog en af regionens dygtige it-virksomheder udvikle en app, hvor man kan købe alle slags billetter til regionaltog, metroer og busser i hele Øresundsregionen, og sørg for, at det bliver lige så billigt at tage toget mellem Malmø og København som mellem Malmø og Lund eller København og Roskilde. At gøre rejsen enklere og billigere er en demokratisk måde at øge øresundsintegrationen.”
Johan Wessman
Projektleder for Øresund Media Platform og chefredaktør for Øresundsinstituttets medievirksomhed 

Kajsa Jacobsson