Integrationen sker i ferien og fritiden

Mens pendlertrafikken over Øresund falder, stiger ferie- og fritidstrafikken. Integrationen i Øresundsregionen er med andre ord ikke stoppet, nu sker den bare i ferien og fritiden. Det, og andre fakta om regionen, kan man læse om i ”Øresundsbron og Regionen 2013”.

I 2012 faldt pendlertrafikken over Øresundsbron med 9 procent. Det kunne få en og anden til at mene, at integrationen i Øresundsregionen er gået i stå. Integrationen har nemlig op gennem 00’erne været drevet af stigende pendling som følge af strukturelle forskelle på boligmarkedet og arbejdsmarkedet i Danmark og Sverige – boligpriserne var lave i Sverige, lønningerne var høje i Danmark.

Men integrationen i Øresundsregionen er ikke gået i stå, den er bare flyttet fra den daglige pendling mellem bolig og arbejde til den mere lystbetonede ferie- og fritidstrafik. I 2012 steg den med 5 procent, og over de seneste fem år er den faktisk steget med 61 procent.

– Det er meget tilfredsstillende, at fritidstrafikken stiger, ikke mindst set i lyset af de generelle konjunkturer i Øresundsregionen og resten af Europa, siger Øresundsbro Konsortiets direktør Caroline Ullman-Hammer i den helt nye publikation Øresundsbron Og Regionen 2013.

Her giver hun også sit syn på udviklingen igennem de første 13 år, og fremtiden.

Her kan du også læse, at…

…18.500 køretøjer passerer Øresundsbron hver dag.

…at Fehmern Bælt-forbindelsen forventes at bidrage til en øgning af trafikken på Øresundsbron med 5,5% allerede året efter den åbner.

…at 6.667 svenskere fik job i Danmark i 2007, hvilket var fem gange så mange som i 2005. I 2012 fik 1.892 svenskere job i Danmark.

…at antallet af togpassagerer over Øresund slog rekord i 2012, og nu er oppe på 11 millioner om året.

…at 5,8 millioner ton gods, fordelt på 8.600 godstog, passerede Øresundsbron i 2012.

Læs mere i ”Øresund og regionen 2013” »