På arbejde i Øresundstunnelen

Fire gange om året er der dobbeltrettet trafik i Øresundstunnelen, så Øresundsbro Konsortiet kan udføre vedligeholdelsesarbejde. Første nat lukkes det ene tunnelrør helt for trafik, så arbejdet kan udføres, og trafikken kører i begge retninger i det andet tunnelrør. Næste nat byttes der rundt, og så udføres arbejdet i det andet tunnelrør.

Læs videre

Kort nyt

Nye digitale vejskilte
Alle lysskilte i tunnelen er nu blevet erstattet med nye skilte, som er taget i drift.

De store fritekstskilte, som er monterede over vejen på blandt andet Peberholm og på Lernacken i Sverige, er driftsklare og afventer en opdatering af det system, som trafiklederne bruger til at styre skiltene. Opdateringen forventes gennemført i denne uge.

Omfattende kameraudskiftning
30 af forbindelsens 230 kameraer er blevet fjernet, og 16 af de resterende er blevet erstattet med digitale kameraer. De moderne digitalkameraer leverer billeder af en højere kvalitet end de gamle kameraer, og derfor er det ikke længere nødvendigt med helt så mange kameraer som tidligere. Derudover betyder færre kameraer et mindre behov for vedligeholdelse og reparationer.