Lastbilerne på Øresundsbron er mindst ramt af Corona-krisen

Transportbranchen holder hjulene i gang i Sverige og Danmark. I modsætning til personbilstrafik kan lastbiler over 9 meter køre over broen som sædvanligt – og behøver derfor ikke at passere grænsekontrollen ved Peberholm på vej til Danmark.

Øresundsbron er åben for rejser til Sverige og med skærpede indrejseregler til Danmark. I uge 12-14 – dvs. fra den første uge, hvor Corona-situationen begyndte at påvirke trafikken og frem til påske (uge 15) – faldt lastbilstrafikken over 9 meter med 7 procent sammenlignet med den samme 3 ugers periode sidste år. Dette kan sammenlignes med personbilstrafik, der faldt med næsten 75 procent.

– Vi er positive over, at lastbilerne kan fortsætte med at passere smidigt over broen. Antal lastbiler over 9 meter ligger trods nedgangen på bedre niveauer end godstransporten på 6-9 meter, og markant bedre end personbilstrafik, siger Marie Romare, Markedschef Business ved Øresundsbroen.

– Vi ser et fald i transporten forbundet med den tunge industrisektor, mens transporten inden for føde- og dagligvarehandel er uændret eller endda stigende.

Modulvogntog øges fortsat i antal. I marts kørte 124 modulvogne over broen pr. dag sammenlignet med 77 i samme periode sidste år – en stigning på næsten 62 procent.